Gevonden resultaten van het onderwerp JEUGD PREVENTIE TEAM

Het Jeugd Preventie Team (JPT)

Het Jeugd Preventie Team (JPT) biedt trajectbegeleiding aan jongeren tot 18 jaar die in aanraking zijn gekomen met de politie of die vatbaar zijn om crimineel gedrag te ontwikkelen. De begeleiding is intensief en kortdurend aan de jongere en diens gezin en/of netwerk. Het doel is voorkomen en terugdringen van jeugdcriminaliteit in een vroeg stadium. Er wordt ingezet op het vergroten van de sociale vaardigheid, de zelfredzaamheid en het toekomstperspectief. Wanneer vervolghulpverlening nodig is, volgt een motivatietraject.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie