Sociaal medische indicatie Kinderopvang

Aantal keer bekeken: 772, Laatst gewijzigd: dinsdag, 23 maart 2021

Wat is een Sociaal Medisch Advies en waarom is dat nodig?

U heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang voor U en/of voor uw kind. De gemeente heeft de GGD Hollands Midden gevraagd om een advies te geven over uw aanvraag. De GGD toetst of uw aanvraag op sociaal medische gronden toegekend zou kunnen worden.

Hoe gaat de GGD te werk? 

De GGD nodigt u, en in sommige gevallen ook uw kind, uit voor het spreekuur. Het GGD gebouw is rolstoel toe- en doorgankelijk. 

De GGD arts bespreekt samen met u de medische situatie en de achtergronden hiervan. De GGD arts kijkt naar medicijngebruik, lichamelijke en psychische beperkingen. Meestal blijft het bij dit gesprek. Heel zelden doet de arts een eenvoudig lichamelijk onderzoek. Als het nodig is, vraagt de arts hierover ook informatie op bij uw huisarts of specialist (met uw toestemming).

Op basis van dit consult schrijft de arts een sociaal medisch advies en stuurt dit op naar de gemeente.

Belangrijk! Neem de medicijnen van u en/of uw kind mee of relevante medische informatie als u naar het spreekuur komt. De arts kan ernaar vragen. Een lijstje van de apotheek is ook goed.

 

Wie beslist over uw aanvraag?

De gemeente beslist of u de gevraagde voorziening krijgt op basis van haar eigen informatie én het medisch advies van de GGD. U krijgt hiervan bericht van de gemeente, niet van de GGD.

Voor vragen over het besluit of een nadere toelichting kunt u dus uitsluitend terecht bij de gemeente. Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Informatie hierover krijgt u bij de gemeente.

Uw aanvraag intrekken?

Als u besluit de aanvraag in te trekken zonder dat het onderzoek heeft plaatsgevonden, dan is de GGD genoodzaakt om administratiekosten in rekening te brengen. Uw gemeente kan u informeren of deze kosten aan u doorberekend worden.

 

Bekijk hier ook de folder over de Sociaal medische indicatie Kinderopvang.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie