Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO

Aantal keer bekeken: 6920, Laatst gewijzigd: vrijdag, 05 juli 2019

Indien u op medische gronden hulp bij het huishouden nodig heeft, een aanpassing van uw woning, een vervoersvoorziening of begeleiding bij uw dagelijkse activiteiten, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Deze aanvraag dient u in bij uw gemeente.
De gemeente vraagt in veel gevallen de GGD Hollands Midden een advies te geven over uw aanvraag. De GGD toetst of uw aanvraag op medische gronden toegekend zou kunnen worden. Dat heet een sociaal medisch advies.

Hoe gaat de GGD te werk?

De GGD nodigt u uit voor het spreekuur. Het GGD gebouw is rolstoel toe- en doorgankelijk. Wanneer uw aanvraag hulp bij het huishouden betreft, worden uw huisgenoten van 18 jaar en ouder ook op het spreekuur verwacht.
De GGD arts bespreekt samen met u uw medische situatie en de achtergrond hiervan. De GGD arts kijkt naar uw medicijngebruik, uw lichamelijke beperkingen, maar ook naar uw mogelijkheden en mogelijke hulp van uw huisgenoten. Meestal blijft het bij dit gesprek. In sommige gevallen kan de arts een eenvoudig lichamelijk onderzoek doen. Als het nodig is, vraagt de arts hierover ook informatie op bij uw huisarts of specialist (met uw toestemming).
Op basis van dit onderzoek schrijft de arts een sociaal medisch advies en stuurt dit op naar de gemeente.
Belangrijk! Neem uw medicijnen mee als u naar het spreekuur komt. De arts kan ernaar vragen. Een lijstje van de apotheek is ook goed.

Advies laten aanpassen of blokkeren

U heeft het recht om als eerste het advies in te zien en uitsluitend gegevens die niet kloppen te laten aanpassen. De strekking en conclusie van het advies kunt u niet laten aanpassen, want dat is niet de bedoeling van het inzagerecht.
Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, meld dit dan aan de arts bij uw afspraak.

In sommige gevallen kunt u gebruik maken van het recht op blokkeren. Dit houdt in dat het advies niet wordt verstuurd aan de persoon die de opdracht gaf, maar wel wordt opgeslagen in uw dossier.

Wie beslist over de aanvraag?

De gemeente beslist of u de gevraagde voorziening krijgt op basis van haar eigen informatie én het medisch advies van de GGD.
U krijgt hiervan bericht van de gemeente, niet van de GGD.
Voor vragen over het besluit of een nadere toelichting kunt u dus uitsluitend terecht bij de gemeente. Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Informatie hierover krijgt u bij de gemeente.

Kosten

De GGD HM berekent aan u geen kosten voor het verstrekte advies.

Bezoekadressen

Parmentierweg 49 2316 ZV Leiden of Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

Contact

Telefoonnummer 088 - 308 33 80 ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur of per email sma@ggdhm.nl

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie