Medische noodzaak urgentie huisvesting

Aantal keer bekeken: 27314, Laatst gewijzigd: woensdag, 20 januari 2021

Indien u op medische gronden met voorrang een huurwoning toegewezen wilt krijgen, kunt u een aanvraag voor een 'medische urgentie huisvesting' indienen.

Deze aanvraag dient u in bij de woningbouwvereniging.
De Urgentiecommissie van de woningbouwvereniging vraagt in sommige gevallen aan de GGD Hollands Midden een advies te geven over uw aanvraag. De GGD toetst of uw aanvraag op medische gronden toegekend zou kunnen worden. Dat heet een sociaal medisch advies.

Hoe gaat de GGD te werk?

De GGD nodigt u uit voor het spreekuur. Het GGD gebouw is rolstoel toe- en doorgankelijk.

Tijdens het spreekuurcontact wordt door de arts een gesprek met u gevoerd, waarin verschillende zaken aan bod komen. Allereerst krijgt u de gelegenheid om de problematiek die u in uw huidige woonsituatie ondervindt, te omschrijven. Vervolgens bespreekt de arts met u de medische problematiek, waarbij gevraagd wordt naar de aard en de ernst van de aandoening(en), naar medicijngebruik of naar eventuele behandelingen, naar behandelresultaten en naar de beperkingen die u ondervindt. De arts vraagt ook wat u zelf ondernomen heeft om uw gezondheidsituatie of woonsituatie te verbeteren of wat hiertoe nog tot de mogelijkheden behoort.
Meestal blijft het bij een gesprek. In sommige gevallen kan de arts een eenvoudig lichamelijk onderzoek doen.
Als het nodig is, vraagt de arts hierover ook informatie op bij uw huisarts of specialist (met uw toestemming).

Op basis van dit onderzoek schrijft de arts een sociaal medisch advies en stuurt dit op naar de Urgentiecommissie van de woningbouwvereniging.

Belangrijk! Neem uw medicijnen mee als u naar het spreekuur komt. De arts kan ernaar vragen. Een lijstje van de apotheek is ook goed.

Advies laten aanpassen of blokkeren

U heeft het recht om als eerste het advies in te zien en uitsluitend gegevens die niet kloppen te laten aanpassen. De strekking en conclusie van het advies kunt u niet laten aanpassen, want dat is niet de bedoeling van het inzagerecht.
Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, meld dit dan aan de arts bij uw afspraak.

In sommige gevallen kunt u gebruik maken van het recht op blokkeren. Dit houdt in dat het advies niet wordt verstuurd aan de persoon die de opdracht gaf, maar wel wordt opgeslagen in uw dossier.

Wie beslist over de aanvraag?

De urgentiecommissie beslist of u de medische urgentie krijgt op basis van haar eigen informatie én het medisch advies van de GGD. U krijgt hiervan bericht van de woningbouwvereniging, niet van de GGD. Voor vragen over het besluit of een nadere toelichting kunt u dus uitsluitend terecht bij de woningbouwvereniging. Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bij de woningbouwvereniging een bezwaarschrift indienen. Informatie hierover krijgt u bij de woningbouwvereniging.

Kosten

De GGD HM berekent aan u geen kosten voor het verstrekte advies.

Bezoekadressen

Parmentierweg 49, 2316 ZV Leiden of Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 15.00 uur op 088 – 308 3380 of via mail: sma@ggdhm.nl.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie