Inspecties kinderopvang

Aantal keer bekeken: 26798, Laatst gewijzigd: maandag, 28 mei 2018

Het is van belang dat kinderopvang plaatsvindt in een gezonde en veilige omgeving. Aanbieders van kinderopvang moeten daarom aan diverse eisen voldoen.

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Wanneer een kinderopvanglocatie voldoet aan alle gestelde eisen wordt de locatie door de gemeente opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit register is openbaar. U kunt deze bekijken op de website van het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.

De Inspectie Kinderopvang van de GGD HM controleert (onaangekondigd) of een kinderopvanglocatie voldoet aan de eisen die zijn beschreven in de Wet kinderopvang. Naast de Inspectie Kinderopvang voeren ook de Arbeidsinspectie, Bouw- en Woningtoezicht, Brandweer en de Voedsel- en Warenautoriteit controles uit.

Inspectierapport

De Inspectie Kinderopvang vermeldt de resultaten van het inspectiebezoek van een kinderopvanglocatie in een inspectierapport. De inhoud van de inspectierapporten is openbaar. U kunt deze bekijken op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Klachten over kinderopvang?

Heeft u twijfels aan de kwaliteit van een kinderopvanglocatie of bent u van mening dat een kinderopvanglocatie niet aan de gestelde eisen voldoet?
Meld het ons gedurende kantoortijden op telefoonnummer 088 - 308 3460 of stuur een e-mail naar tko-secretariaat@ggdhm.nl

Risicogestuurd toezicht op kwaliteit van kinderopvang

Het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang is risicogestuurd ingezet. Zo werken GGD’en binnen het risicogestuurd toezicht met risicoprofielen. Dit leidt tot een inspectie op maat voor iedere locatie. De controles richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk en minder op de kwaliteit van de aanwezige documentatie. Het risicogestuurd toezicht is in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doorontwikkeld.
In principe worden alle kindercentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus jaarlijks geïnspecteerd. Van de gastouders wordt jaarlijks een geselecteerd aantal geïnspecteerd. Wij maken samen met de gemeente van vestiging afspraken over de uitvoer. In overleg met de gemeente kan gekozen worden voor een ander inspectieregime. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de folder Vernieuwd risicogestuurd toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang (pdf).

Meer weten?

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op onderstaande websites.

Links

Rijksoverheid.nl, informatie van de Rijksoverheid over kinderopvang
Boink, belangenvereniging voor ouders met kinderen in de kinderopvang
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) , in het LRKP staan kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd.
Toeslagen.nl / Belastingdienst.nl , informatie over de tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang
Veiligheid.nl, informatie over veiligheid en kinderopvang

Ondernemers/ gastouders

Informatie voor ondernemers over het onderwerp kinderopvang.