Arbeidsgeschiktheid schuldsanering

Aantal keer bekeken: 20163, Laatst gewijzigd: vrijdag, 05 juli 2019

De Wet op de Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) biedt burgers een extra mogelijkheid op een schuldenvrije toekomst. De schuldsaneringsregeling is bedoeld voor diegenen die in een problematische financiële situatie terecht zijn gekomen. De schuldenaar heeft in deze regeling een aantal verplichtingen. Schuldenaren zonder betaald werk hebben onder andere een sollicitatieplicht.

Indien u van mening bent dat u op medische gronden niet (volledig) in staat bent om te werken, kunt u een ontheffing van de sollicitatieplicht aanvragen bij de rechter-commissaris.  Hiervoor heeft u een sociaal medisch advies van de GGD nodig.
U maakt hiervoor een afspraak met de afdeling Sociaal medische advisering  van de GGD HM.

Hoe gaat de GGD te werk?

Uw bezoek duurt gemiddeld 30 minuten. De arts bespreekt samen met u uw medische situatie en de achtergrond hiervan. De arts kijkt ook naar uw medicijngebruik, uw lichamelijke en psychische beperkingen, maar ook naar uw mogelijkheden. Meestal blijft het bij dit gesprek. In sommige gevallen kan de arts een eenvoudig lichamelijk onderzoek doen.

Op basis van dit onderzoek schrijft de arts een sociaal medisch advies en stuurt dit naar de aanvrager (u of uw bewindvoerder). Vervolgens stuurt u, of uw bewindvoerder, het sociaal medisch advies naar de rechter-commissaris.

Belangrijk! Neemt u de volgende zaken mee naar het spreekuur:

  • uw medicijnen, of een medicijnlijst van de apotheek
  • afsprakenkaart van de specialist
  • aanvullende medische informatie die de aanvraag ondersteunt.

Het kan zijn dat u van mening bent dat u arbeidsongeschikt bent, maar dat de GGD-arts tot een andere conclusie komt.  U kunt géén bezwaar maken  tegen het medisch advies van de GGD.

Advies inzien of laten aanpassen

U heeft het recht om als eerste het advies in te zien en uitsluitend gegevens die niet kloppen te laten aanpassen. De strekking en conclusie van het advies kunt u niet laten aanpassen, want dat is niet de bedoeling van het inzagerecht.
Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, meld dit dan aan de arts bij uw afspraak.

Wie beslist over uw aanvraag?

De rechter-commissaris beslist of u in aanmerking komt voor ontheffing van de sollicitatieplicht. Dit doet hij op basis van eigen informatie én op basis van het sociaal medisch advies van de GGD.
Dit besluit ontvangt u schriftelijk van de rechter-commissaris.

Kosten

In veel gevallen kan uw bewindvoerder dit advies voor u aanvragen en worden de kosten betaald uit de boedel. In dat geval stuurt de GGD  achteraf een rekening.
Indien u dit advies zelf moet betalen, bedragen de kosten € 283,14 (tarief 2019 incl. BTW). Dit bedrag dient u voorafgaand aan het consult bij voorkeur met pin te betalen.

Bezoekadressen

Parmentierweg 49, 2316 ZV Leiden of Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda.

Contact

Telefoonnummer 088 - 308 33 80 ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur of per email sma@ggdhm.nl

 

088 - 308 33 80
Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie