Scholen en coronavirus

Aantal keer bekeken: 1909, Laatst gewijzigd: maandag, 28 september 2020

Inhoudsopgave

 1. Testen onderwijspersoneel
 2. Ventilatie op scholen 
 3. Wanneer moet mijn kind thuisblijven
 4. Ik heb een zwakke gezondheid, kan ik wel naar school?
 5. Wat moet een school doen bij (een verdenking op) een besmetting?
 6. Wat gebeurt er als er een besmetting is vastgesteld op school?

 

1. Testen onderwijspersoneel

Minister Hugo de Jonge heeft op 11 september 2020 besloten het testbeleid tijdelijk aan te passen en prioriteit te geven aan het testen van onderwijspersoneel met klachten die passen bij het coronavirus. Zij krijgen prioriteit om te voorkomen dat een klas naar huis moet. Want dat heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. 

Voor wie?
Prioriteit geldt alléén voor personeel dat onderwijs geeft aan leerlingen. Werkzaam in het (speciaal) basisonderwijs en (speciaal) voortgezet onderwijs. 

Het is belangrijk dat alleen de mensen die in aanmerking komen voor prioriteit, gebruik maken van deze procedure. Daarom vindt er op twee momenten controle plaats: bij het maken van de testafspraak aan de telefoon én in de teststraat. 

Vanaf wanneer?
Het onderwijspersoneel met klachten passend bij het coronavirus kan zich vanaf maandag 21 september met prioriteit laten testen bij de GGD. Dit kan na toestemming van de eigen schoolleider. Die bepaalt namelijk wie er voor prioriteit in aanmerking komt. Daarbij staat de afweging centraal: moet deze collega met voorrang getest worden, omdat er anders sprake is van niet op te vangen lesuitval en/of dat een klas naar huis moet worden gestuurd?

Aanmelden
De medewerker meldt zich bij de schoolleider op het moment dat zij/hij corona gerelateerde gezondheidsklachten heeft. De schoolleider kijkt of de medewerker in aanmerking komt voor prioriteit. Als dat het geval is:

 1. De schoolleider vult de voorrangsverklaring in, drukt die af op briefpapier van de school of bestuur, voorziet deze van diens naam, datum en ondertekent de verklaring. 
 2. De schoolleider stuurt de verklaring digitaal (scan of foto) naar de medewerker. Zorg dat de verklaring helemaal zichtbaar is.
 3. De schoolleider deelt het speciale coronatest prioriteitsnummer dat maandag 21 september om 07:30 bekend wordt gemaakt met de medewerker in kwestie. 
 4. De medewerker belt met het speciale telefoonnummer 0800-8101 en zorgt dat zij/hij de gegevens paraat heeft zoals die op de voorrangsverklaring staan.
 5. Tijdens dit gesprek wordt een testafspraak gemaakt. 
 6. De medewerker wordt dezelfde of uiterlijk de volgende dag getest bij één van de testlocaties in de regio die ingericht is met een zogenaamde ‘prioritylane’. Waar deze is wordt verteld aan de telefoon. 
 7. De medewerker ontvangt een bevestiging via e-mail en sms van de afspraak met daarin een tijd en locatie. 
 8. Naar de testlocatie neemt de medewerker een identiteitsbewijs mee en de voorrangsverklaring van de onderwijsinstelling. Deze kan op papier of via de telefoon getoond worden 
 9. Na afname van de test, is het streven dat de medewerker nog dezelfde dag de uitslag ontvangt. De medewerker kan zelf de uitslag inzien op www.coronatest.nl, hiervoor is een DigiD nodig. Als de medewerker geen DigiD heeft, wordt hij/zij gebeld met de uitslag. Bij een positieve testuitslag wordt de medewerker altijd gebeld door de GGD en wordt het bron- en contactonderzoek direct opgestart. 

 

2. Ventilatie op scholen

Het ministerie van OCW heeft de scholen geïnformeerd over het opstarten van het nieuwe schooljaar. Op de site www.weeropschool.nl is veel informatie te vinden voor schoolbesturen. Op de site, die voortdurend geüpdatet wordt, zijn veel protocollen en checklists te vinden. Voor specifieke informatie over ventilatiesystemen kun je ook terecht op de site van de VO-raad

Als je als school alle protocollen hebt doorlopen, maar nog steeds vragen hebt kun je terecht bij het team Medische Milieukunde van GGD Hollands Midden. Samen kunnen we onderzoeken wat de situatie precies is en of we je vraag kunnen beantwoorden. Neem hiervoor contact op met de afdeling Medische Milieukunde via mmk@ggdhm.nl

 

3. Wanneer moet mijn kind thuisblijven

Voor kinderen van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school en de BSO mogen, behalve:

 • als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
 • als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19;
 • als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Voor middelbare scholieren gelden de normale regels voor thuisblijven:

 • bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden Celsius en/of plotseling verlies van reuk of smaak);
 • als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Voor meer informatie over deze maatregelen kunt u terecht op: https://lci.rivm.nl/leefregels.

Kijk voor meer informatie ook eens naar deze Beslisboom voor kinderen tot en met 12 jaar (groep 8) en deze Beslisboom voor kinderen boven 12 jaar (middelbare school).

 

4. Ik heb een zwakke gezondheid, kan ik wel naar school?

Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten passend bij het coronavirus komen niet naar school. Als volwassenen of kinderen zelf behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen), of gezinsleden hebben die tot de risicogroep behoren, dan kunnen ze worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Ouders nemen in dat geval contact op met de schoolleiding.

Bij twijfel is het advies om contact op te nemen met de behandelend arts of jeugdarts (JGZ-arts) die aan de school verbonden is. In deze situaties biedt de schoolonderwijs op afstand aan voor deze leerlingen. 

 

5. Wat moet een school doen bij een (verdenking op een) besmetting? 

Een school is verplicht een uitbraak van een infectieziekte, zoals COVID-19, te melden bij de GGD-afdeling infectieziektebestrijding. Het komt ook voor dat de GGD eerder een vermoeden heeft van een besmetting dan de school zelf. In dat geval neemt de GGD contact op met de school. 

 

6. Wat gebeurt er als er een besmetting is vastgesteld op school? 

Er is daadwerkelijk een besmetting vastgesteld, en dan? Deze besmette leerling krijgt van de plaatselijke GGD leefregels. De besmette leerling zal thuis in isolatie blijven zolang deze nog besmettelijk is. Samen met de besmette leerling worden contacten geïnventariseerd. De leerling (of de ouder) zal zelf deze contacten inlichten.

Bron- en contactonderzoek

We onderscheiden drie soorten contacten. Deze contacten zijn iets anders ingedeeld dan de landelijke richtlijn en beschreven in een handreiking.

Leerlingen uit dezelfde klas zijn in principe ‘overige’ contacten. Dit geldt ook voor leerlingen die naast een besmette leerling zaten. Tenzij zij zeer intensief contact hebben gehad, dan kunnen zij onder de categorie ‘nauwe’ contacten vallen.

Huishoudcontacten: delen het huishouden met de besmette leerling. Deze blijven thuis in quarantaine tot 10 dagen na het laatste contact in de besmettelijke periode met de besmette leerling. Leefregels voor deze contacten treft u hier.

Nauwe contacten: wanneer iemand zeer intensief en lang contact heeft gehad in de besmettelijke periode. Denk aan: knuffelen of extra begeleiding in kleine ruimte binnen 1,5 meter. Deze blijven thuis in quarantaine tot 10 dagen na het laatste contact in de besmettelijke periode met de besmette leerling. Leefregels voor deze contacten treft u hier.

Uitzondering voor basisscholen: Kinderen tot en met 12 jaar mogen als 'nauw contact' wel naar school en sport als zij zelf geen klachten hebben. Echter dienen zij geen nieuwe contacten aan te gaan en kwetsbare personen te vermijden.

Overige contacten: zijn op meer dan 1,5 meter afstand gebleven van de besmette persoon. Deze leerlingen dienen alert te zijn op klachten, maar mogen naar school als zij geen klachten hebben. Leefregels voor deze contacten treft u hier.

Leerkracht positief getest

Als een leerkracht positief is getest, gelden dezelfde leefregels als voor een leerling en dient deze thuis te blijven. De plaatselijke GGD zal contact met deze leerkracht opnemen.

De leerkracht moet zelf aangeven of hij altijd 1,5 meter afstand heeft kunnen houden van collega’s. Als de leerkracht meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een collega is geweest, wordt deze collega gezien als nauw contact en moet hij tot 10 dagen na het contact in quarantaine Leefregels voor deze contacten leest u hier.

Wat moet de school doen?

 • Hou overzicht van het aantal ziekgemelde leerlingen op de school.
 • Informeer de leerlingen van de school en betreffende klas(sen), door middel van een email. GGD Hollands Midden heeft hier een aantal formats voor.
 • Bij vragen: neem contact op met uw eigen plaatselijke GGD. GGD Hollands Midden: 088-308 4141
 • Bij onrust overleg met uw jeugdarts arts of uw plaatselijke GGD.

 

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie