Bestrijdingsmiddelen

Aantal keer bekeken: 8932, Laatst gewijzigd: donderdag, 18 april 2019

In Nederland wonen veel mensen dichtbij landbouwgrond. In het buitengebied woont 18% van de mensen binnen een straal van 250m van een landbouwperceel (grasland niet meegeteld). Op veel van die percelen worden met enige regelmaat bestrijdingsmiddelen toegepast.
Het RIVM heeft in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen (OBO). De onderzoeksresultaten zijn recent gepubliceerd.

Wat kunt u zelf doen om blootstelling te vermijden?

Als in uw omgeving middelen worden toegepast, kunt u uit voorzorg maatregelen nemen om blootstelling te vermijden:

 • schoenen uitdoen bij binnenkomst;
 • groenten, kruiden en fruit goed wassen; en
 • tijdens en kort na de bespuiting van een aangrenzend perceel de ramen sluiten en niet in de tuin verblijven.

Vanuit de landbouwsector is een aantal aanbevelingen gedaan om de blootstelling van omwonenden verder te beperken, onder andere:

 • omwonenden tijdig informeren;
 • spuiten als de wind van de omwonenden af staat.

Het uitgangspunt is dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen veilig moet zijn, zonder dat u als omwonende extra maatregelen hoeft te nemen om onder de risicogrenzen te blijven. De hierboven genoemde adviezen zijn bedoeld om blootstelling desgewenst verder te beperken.

Wanneer u zelf bestrijdingsmiddelen gebruikt in uw tuin, doe dat dan altijd zorgvuldig: gebruik de middelen volgens de aanwijzingen op de verpakking. Op de verpakking staat ook wat u moet doen wanneer er iets misgaat.

 Meer informatie

 • Heeft u vragen of zorgen over de invloed van het gebruik van bestrijdingsmiddelen op uw gezondheid: neem contact op met team MMK: 088 - 308 33 81 of mail mmk@ggdhm.nl.
 • Heeft u gezondheidsklachten gerelateerd aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen: ga naar uw huisarts of naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Neem zo mogelijk het product mee.
 • Heeft u vragen over het toezicht op het juist (volgens de regels) gebruik van bestrijdingsmiddelen of vermoedt u onjuist gebruik ervan: neem contact op met de NVWA via meldformulier, e-mail of telefoon.
 • Neem contact op met telers in de buurt voor meer informatie over de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en voor informatie/afspraken over de momenten waarop het wordt toegepast en communicatie hierover.
 • Twijfelt u over de risico’s van een product of weet u niet hoe u ermee om moet gaan? Vraag dan de verkoper of fabrikant om meer informatie.
  Op de website van Milieu Centraal vindt u tips om zonder chemische middelen onkruid of plagen te bestrijden.
 • Veel gestelde vragen en antwoorden over bestrijdingsmiddelen vindt u op de website https://www.bestrijdingsmiddelen-omwonenden.nl/vragen-en-antwoorden
Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie