Basiszorgcoördinatie kwetsbare kinderen (Bkk)

Aantal keer bekeken: 11596, Laatst gewijzigd: maandag, 11 maart 2019

De Basiszorgcoördinatie kwetsbare kinderen (Bkk) van de GGD Hollands Midden coördineert de zorg in gezinnen waarin tenminste één van beide ouders behandeling heeft voor verslaving- en/ of psychiatrie en/ of een verstandelijke beperking.

Het doel van Bkk is het voorkómen of verminderen van ernstige problemen bij deze kinderen.

Informatie voor ouders/ verzorgers

Hoe gaat Bkk te werk?

Het traject ziet er in het algemeen als volgt uit:

 1. Aanmelding kan door ouder(s) of door hulpverlener. Aanmelding door de hulpverlener kan uitsluitend met toestemming van de ouder(s).
 2. Bkk besluit of de aanmelding wel of niet in behandeling wordt genomen. Over dit besluit informeert Bkk de hulpverlener die het gezin heeft aangemeld. 
 3. Daarna volgt telefonisch contact met de ouders en gaat de Bkk-medewerker op huisbezoek bij het gezin.
 4. Na schriftelijke toestemming van ouders neemt de Bkk-medewerker contact op met de hulpverleners die al in het gezin werken.
 5. De Bkk-medewerker organiseert een overleg met ouders én alle hulpverleners en maakt hiervan een verslag dat de betrokkenen ontvangen. Deze overleggen komen elke twee á drie maanden terug.
 6. Soms is er meer hulp nodig en moet dit worden aangevraagd, maar trajecten kunnen ook worden afgesloten als de doelen zijn behaald.
 7. In de tussentijd onderhoudt de Bkk-medewerker contact met de ouders en hulpverleners over hoe het gaat.
 8. Als de hulpverlening goed loopt, kan Bkk weer afsluiten. Dit gebeurt meestal na maximaal een jaar.

Veelgestelde vragen

Waarom is Bkk eigenlijk nodig?
Soms is het voor de ouders niet meer duidelijk welke hulpverlener wat doet. Daarnaast is er soms weinig overleg tussen de verschillende hulpverleners. Het is de bedoeling dat er geen dingen dubbel worden gedaan, maar dat er ook niets blijft liggen. En uiteindelijk is het vaak zo dat als het goed gaat met de ouders, het ook goed gaat met de kinderen. Om het overzicht over de aanwezige hulpverleners te krijgen en de hulp op elkaar af te stemmen, wordt Bkk ingeschakeld.

Krijgen we dan nóg een hulpverlener erbij?
Nee. Bkk is geen hulpverlenende instantie, alleen een coördinerende instantie. Dat betekent dat we geen hulp of zorg geven, alleen maar regelen dat er voldoende zorg en hulp in het gezin is en dat de instanties goed samenwerken. We komen in het begin een aantal keer op  huisbezoek om kennis te maken, daarna is er vooral telefonisch contact en contact op de overleggen.

Hoelang blijft Bkk betrokken?
We streven ernaar om ongeveer een jaar de coördinatie van de zorg in een gezin op ons te nemen. Als het nodig is, kan dit eventueel iets langer.

Is het verplicht?
Nee. Een gezin wordt aangemeld door een hulpverlener, alleen met toestemming van de ouders. Als de ouders niet willen, gaat de Bkk niet aan de slag.

Worden mijn kinderen uit huis gehaald door Bkk?
Bkk is er niet om kinderen uit huis te halen. De belangrijkste taak van Bkk is het regelen en het afstemmen van de zorg voor alle gezinsleden. Als het niet goed gaat in het gezin, kan Bkk eventueel een andere instelling inschakelen om te onderzoeken of het gezin voldoende heeft aan vrijwillige hulpverlening.

Hoe zijn wij te bereiken?

 • Per telefoon: op werkdagen van 9.00 tot 17.00 zijn we bereikbaar op nummer 088 - 308 36 00.
 • Per email: bkk@ggdhm.nl 
 • Per post: Postbus 121, 2300 AC Leiden

Klachten

Voor klachten over Bkk verwijzen wij u naar onze klachtenregeling.

Video over het werk van Bkk

Informatie voor professionals

Aanmeldingsformulier Basiszorgcoördinatie kwetsbare kinderen Bkk professionals

Informatie voor professionals over Basiszorgcoördinatie kwetsbare kinderen (Bkk) op deze website

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl