Keuringen en inspecties

Inspecties kinderopvang

Het is van belang dat kinderopvang plaatsvindt in een gezonde en veilige omgeving. Aanbieders van kinderopvang moeten daarom aan diverse eisen voldoen.

Tatoeages, piercings en permanente make-up

Als u een tatoeage, piercing of permanente make-up (PMU) laat zetten, dan wilt u natuurlijk wel dat dat hygiënisch gebeurt.

Arbeidsgeschiktheid schuldsanering

De Wet op de Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) biedt burgers een extra mogelijkheid op een schuldenvrije toekomst. De schuldsaneringsregeling is bedoeld voor diegenen die in een problematische financiële situatie terecht zijn gekomen. De schuldenaar heeft in deze regeling een aantal verplichtingen. Schuldenaren zonder betaald werk hebben onder andere een sollicitatieplicht.

Medische noodzaak urgentie huisvesting

Indien u op medische gronden met voorrang een huurwoning toegewezen wilt krijgen, kunt u een aanvraag voor een 'medische urgentie huisvesting' indienen.

Gehandicaptenparkeerkaart

Indien u op medische gronden een gehandicaptenparkeerkaart of gehandicaptenparkeerplaats nodig heeft, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij uw gemeente. De gemeente vraagt in veel gevallen de GGD Hollands Midden om een sociaal medisch advies over uw aanvraag.

Arbeidsgeschiktheid en bijstand

In het kader van de Participatiewet heeft de gemeente de GGD Hollands Midden gevraagd om een medisch advies te geven over uw arbeidsgeschiktheid. U ontvangt een uitkering of heeft een uitkering aangevraagd. Het kan ook zijn dat u bij de gemeente een aanvraag ingediend heeft voor een vergoeding op basis van bijzondere bijstand.

Leerlingenvervoer

Kinderen die in Nederland naar school gaan, leggen meestal de route naar school zelfstandig af of worden door hun ouders gehaald en gebracht. Soms gaat dat echter niet. Ouders kunnen dan een beroep doen op de Regeling Leerlingenvervoer.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO

Indien u op medische gronden hulp bij het huishouden nodig heeft, een aanpassing van uw woning, een vervoersvoorziening of begeleiding bij uw dagelijkse activiteiten, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl