Keuringen en inspecties

 

Kijk voor de actuele gang van zaken op deze pagina. Hier wordt constant de meest actuele info gedeeld.

Inspecties kinderopvang

Het is van belang dat kinderopvang plaatsvindt in een gezonde en veilige omgeving. Aanbieders van kinderopvang moeten daarom aan diverse eisen voldoen.

Tatoeages, piercings en permanente make-up

Als u een tatoeage, piercing of permanente make-up (PMU) laat zetten, dan wilt u natuurlijk wel dat dat hygiënisch gebeurt.

Arbeidsgeschiktheid schuldsanering

De Wet op de Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) biedt burgers een extra mogelijkheid op een schuldenvrije toekomst. De schuldsaneringsregeling is bedoeld voor diegenen die in een problematische financiële situatie terecht zijn gekomen. De schuldenaar heeft in deze regeling een aantal verplichtingen. Schuldenaren zonder betaald werk hebben onder andere een sollicitatieplicht.

Medische noodzaak urgentie huisvesting

Indien u op medische gronden met voorrang een huurwoning toegewezen wilt krijgen, kunt u een aanvraag voor een 'medische urgentie huisvesting' indienen.

Gehandicaptenparkeerkaart

Indien u op medische gronden een gehandicaptenparkeerkaart of gehandicaptenparkeerplaats nodig heeft, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij uw gemeente. De gemeente vraagt in veel gevallen de GGD Hollands Midden om een sociaal medisch advies over uw aanvraag.

Leerlingenvervoer

Kinderen die in Nederland naar school gaan, leggen meestal de route naar school zelfstandig af of worden door hun ouders gehaald en gebracht. Soms gaat dat echter niet. Ouders kunnen dan een beroep doen op de Regeling Leerlingenvervoer.

Toezicht Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het toezicht daarop. De colleges van burgemeester en wethouders van de volgende gemeenten hebben GGD Hollands Midden aangewezen als toezichthouder voor de Wmo-voorzieningen:

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie