Gezond opgroeien

Geen kind of gezin is hetzelfde. De behoefte van ouders/ verzorgers en kinderen/ jongeren aan hulp en advies verschilt daarom. Tijdens uw bezoek bespreekt u met de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg wat u en uw kind nodig hebben aan advies, ondersteuning en zorg en op welke momenten.

Tussen de bezoeken aan het CJG ontvangt u als ouders, als u dat wenst, informatie via de mail over voor u actuele onderwerpen. Contact is altijd mogelijk via ons Klantcontactcentrum en u kunt de inloopspreekuren op het CJG bezoeken. Informatie over de spreekuurtijden is te vinden op de website van het CJG. Op de website van het CJG vindt u veel informatie en advies over opvoeden en opgroeien.

Contact en adressen

Ons Klantcontactcentrum is op werkdagen van 8.00 tot 17.00 telefonisch bereikbaar onder het nummer 088 - 254 23 84.

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle kinderen, jongeren, opvoeders en gezinnen, grootouders, professionele opvoeders en anderen die met kinderen en/of hun ouders werken.

Opvoedcursussen en advies

De Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's) in de regio Hollands Midden bieden diverse opvoedcursussen, themabijeenkomsten en lezingen aan voor ouders en opvoeders van kinderen en jongeren.

Onderzoek en vaccinaties

De medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg volgen samen met u de ontwikkeling van uw kind en ondersteunen u bij de verzorging en opvoeding en, indien u daar behoefte aan heeft, met advies. De gezonde en veilige ontwikkeling van uw kind staat daarbij voorop. Onze medewerkers kunnen een eventuele achterstand of afwijking in de ontwikkeling vroegtijdig signaleren en in overleg met u tijdig verwijzen naar specialistische hulp.
Dit menu onderzoek en vaccinaties bevat informatie over de onderzoeken die de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Hollands Midden uitvoert bij baby's, peuters en schoolgaande kinderen en over de inentingen die worden gegeven.

Logopedie

Praten is voor een kind een belangrijk middel om contact te maken. Met spraak en taal leert een kind te zeggen wat het wil, denkt of voelt. Het is nodig voor een goede verstandelijke, emotionele en sociale ontwikkeling.

Jongeren

Op zoek naar betrouwbare gezondheidsinformatie voor jongeren op internet?

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie