Informatie corona voor zorgprofessionals

Aantal keer bekeken: 35653, Laatst gewijzigd: vrijdag, 30 april 2021

Richtlijnen en draaiboeken over het nieuwe coronavirus (COVID-19) kun je vinden bij het LCI: LCI richtlijnen COVID-19. De informatie is voor zorgmedewerkers binnen het ziekenhuis en buiten het ziekenhuis, zoals zorgverleners in de huisartsenzorg, wijkverpleging, Wmo Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen -ondersteuning, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, ambulancezorg, woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ geestelijke gezondheidszorg ).

 

 

Inhoudsopgave

1. Testen van zorgprofessionals

2. Melden van positieve uitslagen

3. Vaccinatie

4. Infectiepreventie

5. Persoonlijke beschermingsmiddelen

6. Psychosociale hulpverlening

7. Nieuwsbrieven en Webinars


 

1. Testen van zorgprofessionals (excl. ziekenhuis)

Alles over het testen van zorgmedewerkers vindt u op deze pagina van de Rijksoverheid.nl. Voor inhoudelijke vragen: zie de telefoonnummers in de tabel onder kopje 5 op onze corona-informatiepagina.

Test op dag 5 van de quarantaine

Zorgmedewerkers die in quarantaine zijn, krijgen -net als andere Nederlanders die in quarantaine zijn- op (of na) de 5e dag na het laatste contact met de positief geteste persoon een PCR-test aangeboden. Voor negatief geteste zorgmedewerkers die tijdens hun werk intensief contact hebben met patiënten met een verhoogd risico op ernstig beloop van COVID-19 bijvoorbeeld in een verpleeghuis of vergelijkbare setting, geldt wel dat zij tot 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste nauwe contactpersoon niet naar hun werk gaan. Ook buiten het werk moeten zij contacten met kwetsbare personen zoveel mogelijk vermijden.

Overige negatief geteste zorgmedewerkers mogen na de negatieve testuitslag hun werkzaamheden hervatten. Daarbij dragen zij tot 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste contactpersoon altijd een chirurgisch mondneusmasker minimaal type II. Buiten het werk moeten zij contacten met kwetsbare personen zoveel mogelijk vermijden.


2. Melden van positieve uitslagen

Commerciële teststraten zijn, op basis van de wet Publieke Gezondheid, verplicht positieve testuitslagen bij de GGD te melden. Het melden van een positieve testuitslag kan eenvoudig en snel;


3. Vaccinatie en vaccineren

Informatie over vaccinaties en vaccineren vindt u op onze website. De volgorde van vaccineren kunt u direct bekijken op Volgorde van vaccinatie tegen het coronavirus. Daar ziet u ook welk vaccin u krijgt. 

De zorginstellingen selecteren de medewerkers die in aanmerking komen voor een vaccin.

Heeft u vragen over de veiligheid van de vaccins? of over de verschillende soorten vaccins? Klik dan door op deze pagina van de Rijksoverheid

Uitvoering vaccinatie en uitnodigingen

Bent u als professional betrokken bij de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie? Op deze website van het RIVM vindt u de Richtlijn Uitvoering COVID-19-vaccinatie en veelgestelde vragen. De communicatietoolkit (VWS) voor zorginstellingen vindt u hier.

  • Bent u werkgever, aangesloten bij een koepel en heeft u na 18 januari nog geen uitnodigingen voor het vaccineren van zorgprofessionals gekregen? Neem contact op met uw koepelorganisatie.
  • Bent u werkgever, niet aangesloten bij een koepel en heeft u geen uitnodigingspakket voor het vaccineren van uw medewerkers gekregen? Dan kunt u contact opnemen met de koepelorganisatie voor uw branche: ActiZ (corona-vragen@actiz.nl), Zorgthuisnl (vaccinatie-informatie@zorgthuisnl.nl) of VGN (corona@VGN.nl).
  • Bent u zzp’er? Neem contact op met de werkgever, voor wie u werkt.

4. Infectiepreventie

Om de verspreiding van COVID-19 te beteugelen is samenwerking in Nederland en ook onze regio belangrijk. Daarom heeft ABR Zorgnetwerk Holland West besloten om de netwerkfunctie te bundelen met de kennis- en adviesfunctie van GGD Hollands Midden.

De GGD Hollands Midden krijgt veel vragen van medewerkers uit de (langdurige) zorg over corona. Zorginstellingen hebben vragen over maatregelen die nodig zijn. Onze deskundigen infectiepreventie ondersteunen de (infectiepreventiecommissies van de) zorginstellingen in de regio Hollands Midden hierbij (vangnetfunctie). Van het bestaande Regionaal Platform InfectiePreventie (RPIP) wordt nu extra gebruik gemaakt om kennis, ervaringen en materialen delen en elkaar te bevragen. De RPIP leden geven aan hoe vaak zij wensen te overleggen, dit is nu 1 keer per 2 weken. 
Daarnaast brengt de GGD Hollands Midden een nieuwsbrief voor zorginstellingen uit over de ontwikkelingen rondom COVID-19.

De informatie dient ter ondersteuning van het eigen beleid van de instellingen in de strijd tegen COVID-19. We volgen de richtlijnen van RIVM, LCI, Verenso en GGD.


5. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Kijk op Corona en persoonlijke beschermingsmiddelen van de Rijksoverheid. Richtlijnen voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis vindt u bij het RIVM.  

Juist gebruik mondmaskers en handschoenen

Bekijk deze instructiefilmpjes: voor mondmaskers en handschoenen.

Inkoop PBM bij schaarste

Het kopen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) verloopt via de reguliere kanalen. Dit betekent dat zorgorganisaties PBM inkopen via eigen leveranciers, waarbij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) als noodlijn actief blijft. Dit betekent dat het LCH zorgaanbieders van PBM kan voorzien als de reguliere kanalen niet in de behoefte kunnen voorzien. Mocht het zover komen, dan verloopt de aanvraag bij het LCH verloopt via de volgende portals:

Ziekenhuizen, de ambulancezorg, coördinatoren van persoonlijke beschermingsmiddelen in de ROAZ-regio’s, labs, GGD’s en zelfstandige klinieken kunnen een aanvraag doen via de portal van OneMed/QRS: https://corona.qrs.nl/login

Alle instellingen in de langdurige zorg, verpleeg- of verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg, GGZ- instellingen, huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, en overige zorgaanbieders kunnen een aanvraag doen via de portal van Mediq; https://medbis.nl/

Voor alle overige vragen rondom PBM kunt je bellen met het team infectieziektebestrijding van de GGD HM op 088- 308 3361. 


6. Psychosociale hulpverlening (PSH)

Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen (PSH) coördineert de hulp door verschillende hulpverleners. Het kernteam PSH zorgt ervoor dat slachtoffers de juiste hulp krijgen. De GGD heeft hierbij een coördinerende rol.

In het kernteam PSH zijn de vaste partners vertegenwoordigd, te weten: GGZ Rivierduinen, Kwadraad Maatschappelijk Werk, Slachtofferhulp en GGD HM. Twee kaderartsen GGZ uit Zuid-Holland Noord en Midden-Holland zijn nu ook toegevoegd aan dit team. De GGD zorgt voor coördinatie en roept het team bij elkaar.

Meer informatie: Jan Oosterbeek via joosterbeek@ggdhm.nl  of 088-3084550.

Afspraken over verwijzing

Indien de spanning te hoog oploopt en psychische klachten ontstaan:

  • Neem contact op met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ of met
  • Kwadraad Maatschappelijk werk iedere werkdag 9.00-17.00 T: 088 – 900 4000

Bij lichte klachten of behoefte aan luisterend oor

Ondersteuning van naasten van IC patiënten

  • Slachtofferhulp biedt ondersteuning, zie de flyer

Omgaan met emoties van cliënten in coronatijd

Tijdens de coronacrisis kan je als (zorg)professional te maken krijgen met gedrag van mensen waar je niet altijd een pasklare reactie op hebt of waarvan je het lastig vindt om er mee om te gaan. In dit filmpje geven de psycholoog-trainers van ARQ IVP praktische tips om met deze emoties om te gaan.

Mentaal herstel patiënten

Meer informatie

Psychosociale ondersteuning in coronatijd, ARQ Kenniscentrum


7. Nieuwsbrieven en Webinars

COVID-19 nieuwsbrieven

GGD Hollands Midden en GGD Haaglanden maken samen een COVID-19 nieuwsbrief die twee keer per week uitkomt. De nieuwsbrief is bedoeld voor zorgprofessionals. 

Hier vindt u editie 43 van 29 april 2021. De vorige edities vindt u via de nieuwsbrief zelf. Wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Stuur een mail naar ABR@ggdhm.nl.

Siilo Medical Messenger voor zorgprofessionals: Handen ineen voor COVID-19 en Netwerkzorg Hollands Midden

In de Siilo Medical messenger app zit een aparte app omgeving voor corona: ‘Handen Ineen voor COVID-19’. Hierin kunt u eenvoudig vragen stellen aan collega’s uit de regio en hun vragen beantwoorden. In deze app worden ook actuele en relevante info en richtlijnen gedeeld, en kunt u uw vraag voorleggen aan infectiepreventie deskundigen van de GGD. Ook vindt u er ‘best-practices’ van andere zorginstellingen.

Download de app Siilo Medical Messenger vanuit de App Store (Apple) of Google Play Store (Android) op een telefoon of tablet. Met bijgaande handleiding doorloopt u in 5 simpele stappen de installatie op uw smartphone: https://www.siilo.com/assets/downloads/Handleiding-Siilo-Messenger_April2020.pdf
Vervolgens komt u via deze link in de omgeving ‘Handen Ineen voor COVID-19’: https://app.siilo.com/qr/fe55e17a 
Tip: Ziet u alleen contacten op de hoofdpagina? Klik dan op het symbool V rechts naast 'Handen Ineen..' om de tegels zichtbaar te maken.

Daarnaast is ook de Siilo app ‘Netwerkzorg Hollands Midden’, speciaal voor medici. Ook hier kunt u uw vragen stellen en antwoorden geven aan collega’s. Heeft u de Siilo app (reeds) geïnstalleerd, volg dan deze link om in de omgeving ‘Netwerkzorg Hollands Midden’ te komen: https://www.siilo.com/nl/ggd-hollandsmidden

Webinars

In 2020 werden er in samenwerking met Boerhaave, GGD, ABR en Leyden Academie een aantal interessante COVID-webinars gemaakt. Disclaimer: vanwege de snelle ontwikkelingen op COVID-gebied is het mogelijk dat de inhoud van de webinars niet meer (helemaal) up to date is.

16 juni: het hersteltraject

9 juni: samenwerken in de regio

2 juni: personeelsbeleid en praktijkvoering

26 mei: isoleren en chorteren

19 mei: ethische beschouwingen bezoekverbod

12 mei: ziektebeeld en behandeling