Informatie corona voor zorgprofessionals

Aantal keer bekeken: 20818, Laatst gewijzigd: donderdag, 22 oktober 2020

Richtlijnen en draaiboeken over het nieuwe coronavirus (COVID-19) kun je vinden bij het LCI: LCI richtlijnen COVID-19. De informatie is voor zorgmedewerkers binnen het ziekenhuis en buiten het ziekenhuis, zoals zorgverleners in de huisartsenzorg, wijkverpleging, Wmo Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen -ondersteuning, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, ambulancezorg, woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ geestelijke gezondheidszorg ).

 

Inhoudsopgave

1. Testen van zorgprofessionals

2. Infectiepreventie

3. Persoonlijke beschermingsmiddelen

4. Psychosociale hulpverlening

5. Nieuwsbrieven en Webinars


 

1. Testen van zorgprofessionals (excl. ziekenhuis)

Zorgmedewerkers en leraren krijgen tijdelijk prioriteit bij de coronatesten. Op deze pagina van onze website vindt u hierover informatie.

Voor inhoudelijke vragen: zie de telefoonnummers in de tabel onder kopje 5 op onze corona-informatiepagina.


2. Infectiepreventie

Om de verspreiding van COVID-19 te beteugelen is samenwerking in Nederland en ook onze regio belangrijk. Daarom heeft ABR Zorgnetwerk Holland West besloten om de netwerkfunctie te bundelen met de kennis- en adviesfunctie van GGD Hollands Midden.

De GGD Hollands Midden krijgt veel vragen van medewerkers uit de (langdurige) zorg over corona. Zorginstellingen hebben vragen over maatregelen die nodig zijn. Onze deskundigen infectiepreventie ondersteunen de (infectiepreventiecommissies van de) zorginstellingen in de regio Hollands Midden hierbij (vangnetfunctie). Van het bestaande Regionaal Platform InfectiePreventie (RPIP) wordt nu extra gebruik gemaakt om kennis, ervaringen en materialen delen en elkaar te bevragen. De RPIP leden geven aan hoe vaak zij wensen te overleggen, dit is nu 1 keer per 2 weken. 
Daarnaast brengt de GGD Hollands Midden een nieuwsbrief voor zorginstellingen uit over de ontwikkelingen rondom COVID-19.

De informatie dient ter ondersteuning van het eigen beleid van de instellingen in de strijd tegen COVID-19. We volgen de richtlijnen van RIVM, LCI, Verenso en GGD.

  


3. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Gebruik medische mondkapjes bij al het patiëntencontact op <1,5m

Per 25 september 2020 is het advies aan verpleeg- en verzorgingshuizen (VVT-instellingen) om over te gaan tot het preventief gebruik van chirurgische neusmondmaskers (type II R (spatbestendig) door alle medewerkers en bezoekers bij cliënten- en patiëntencontact binnen een afstand van 1,5 meter. Het betreft alle medewerkers, ook degenen die niet rechtstreeks zorg verlenen, maar wel binnen 1,5 meter contact hebben, zoals maaltijdbezorging of recreatieve activiteiten. Deze maatregel dient ter bescherming van cliënten, (zorg-)medewerkers en bezoekers.

Juist gebruik PBM

De mondneusmaskers kunnen maximaal 3-4 uur aan één stuk gedragen worden. Bij de zorg voor meerdere cliënten achter elkaar hoeven de maskers niet na iedere cliënt gewisseld te worden. Het is belangrijk tussentijds niet aan het gezicht of masker te zitten. Na het afnemen en weggooien, dienen de handen gedesinfecteerd te worden.

Inkoop PBM

Het kopen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) verloopt sinds 10 augustus 2020 weer via de reguliere kanalen. Dit betekent dat zorgorganisaties PBM inkopen via eigen leveranciers. 

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) voorzag de zorgaanbieders in Nederland tijdens COVID-19 in de behoefte voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het LCH blijft als noodlijn actief. Dit betekent dat het LCH zorgaanbieders van PBM kan voorzien als de reguliere kanalen niet in de behoefte kunnen voorzien. Hierbij blijft het verdeelmodel de basis voor levering vormen. Het LCH zal, met inachtneming van de beschikbare voorraden, persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen volgens het verdeelmodel uitleveren. Dit betekent concreet dat de aanvraag, die getoetst wordt op basis van de grootte, soort instelling en opgestelde normverbruik, per week maximaal een normverbruik van 10 dagen wordt uitgeleverd. De aanvraag bij het LCH verloopt via de volgende portals:

Ziekenhuizen, de ambulancezorg, coördinatoren van persoonlijke beschermingsmiddelen in de ROAZ-regio’s, labs, GGD’s en zelfstandige klinieken kunnen een aanvraag doen via de portal van OneMed/QRS: https://corona.qrs.nl/login

Alle instellingen in de langdurige zorg, verpleeg- of verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg, GGZ- instellingen, huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, en overige zorgaanbieders kunnen een aanvraag doen via de portal van Mediq; https://medbis.nl/

Voor alle overige vragen rondom PBM kunt je bellen met het team infectieziektebestrijding van de GGD HM op 088- 308 3361. 


4. Psychosociale hulpverlening (PSH)

 Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen (PSH) coördineert de hulp door verschillende hulpverleners. Het kernteam PSH zorgt ervoor dat slachtoffers de juiste hulp krijgen. De GGD heeft hierbij een coördinerende rol.

Kernteam PSH Hollands Midden

In het kernteam PSH zijn de vaste partners vertegenwoordigd, te weten: GGZ Rivierduinen, Kwadraad Maatschappelijk Werk, Slachtofferhulp en GGD HM. Twee kaderartsen GGZ uit Zuid-Holland Noord en Midden-Holland zijn nu ook toegevoegd aan dit team. De GGD zorgt voor coördinatie en roept het team bij elkaar.

Meer informatie: Jan Oosterbeek viajoosterbeek@ggdhm.nl  of 088-3084550.

Afspraken over verwijzing

Indien de spanning te hoog oploopt en psychische klachten ontstaan:

  • Neem contact op met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ of met
  • Kwadraad Maatschappelijk werk iedere werkdag 9.00-17.00 T: 088 – 900 4000

Bij lichte klachten of behoefte aan luisterend oor:

Ondersteuning van naasten van IC patiënten:

  • Slachtofferhulp biedt ondersteuning, zie de flyer

Filmpje over het omgaan met emoties van cliënten in coronatijd

Tijdens de coronacrisis kan je als (zorg)professional te maken krijgen met gedrag van mensen waar je niet altijd een pasklare reactie op hebt of waarvan je het lastig vindt om er mee om te gaan. In dit filmpje geven de psycholoog-trainers van ARQ IVP praktische tips om met deze emoties om te gaan.

Mentaal herstel patiënten

Meer informatie

Psychosociale ondersteuning in coronatijd, ARQ Kenniscentrum

 


5. Nieuwsbrieven en Webinars

COVID-19 nieuwsbrieven

GGD Hollands Midden en GGD Haaglanden maken samen een COVID-19 nieuwsbrief die twee keer per week uitkomt. De nieuwsbrief is bedoeld voor zorgprofessionals. 

Hier vindt u de editie van 22 oktober.

De vorige edities vind je in de nieuwsbrief zelf. Wil je de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Aanmelden kan door een mail te sturen.

Nieuwe apps van Siilo voor zorgprofessionals

Met de nieuwe app van Siilo, ‘Handen Ineen voor COVID-19’, kun je eenvoudig vragen stellen aan collega’s uit de regio en hun vragen beantwoorden. In deze app worden ook actuele en relevante info en richtlijnen gedeeld, en kun je je vraag voorleggen aan infectiepreventie deskundigen van de GGD. Ook vindt u er ‘best-practices’ van andere zorginstellingen.

Je kunt de app downloaden vanuit de App Store (Apple) of Google Play Store (Android) op een telefoon of tablet. Hoe neem je dan deel aan deze app groep?

  • Open deze link
  • je bent nu aan de groep ‘Handen ineen voor COVID-19 toegevoegd, je kunt direct meepraten.
  • Tip: Zie je alleen contacten op de hoofdpagina? Klik dan op het symbool V rechts naast 'Handen Ineen..' om de tegels zichtbaar te maken.

Meer informatie over de mogelijkheden en de gebruikersinstructie vind je op de Siilo website (PDF).

Netwerkzorg Hollands Midden

Daarnaast is ook de Siilo app ‘Netwerkzorg Hollands Midden’ gelanceerd begin april, speciaal voor medici. Ook hier kun je vragen stellen en antwoorden geven aan collega’s. Aanmelden kan via deze link.

 

Webinars

In de afgelopen periode werden er in samenwerking met Boerhaave, GGD, ABR en Leyden Academie een aantal interessante COVID-webinars gemaakt. Je kunt ze hieronder terugvinden;

16 juni: het hersteltraject

9 juni: samenwerken in de regio

2 juni: personeelsbeleid en praktijkvoering

26 mei: isoleren en chorteren

19 mei: ethische beschouwingen bezoekverbod

12 mei: ziektebeeld en behandeling

 

 

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie