Onderzoek en cijfers

Aantal keer bekeken: 9660, Laatst gewijzigd: dinsdag, 12 december 2017

De onderzoekers van de GGD Hollands Midden brengen de gezondheidssituatie van de burgers in de regio Hollands Midden in beeld.

Het in beeld brengen van de specifieke situatie van de kwetsbare OGGZ doelgroep is van belang omdat hun gezondheidssituatie over het algemeen slechter is dan die van de gemiddelde burger. Basisgegevens over lichamelijke en psychische gezondheid en het bereik van de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg worden standaard periodiek verzameld. Daarnaast wordt door middel van het uitvoeren van verdiepingsonderzoek naar een specifieke situatie of doelgroep, een bijdrage geleverd aan het opstellen van effectief beleid.

Voorbeelden van lopend en afgesloten onderzoek

Vragen?

Heeft u vragen over het onderwerp 'Onderzoek en cijfers van de OGGZ', neem dan contact op met Nienke Terpstra (nterpstra@ggdhm.nl).

Het werkgebied van de GGD Hollands Midden omvat twee subregio's:
- Regio  Zuid-Holland Noord (ZHN) (Leiden, Rijnstreek en Duin- en bollenstreek)
- Regio Midden-Holland (MH) (Gouda en omstreken)

 

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie