Meldpunt Zorg en Overlast

Aantal keer bekeken: 6229, Laatst gewijzigd: maandag, 26 november 2018

Als professional dient u de persoon over wie u een melding gaat doen vooraf hierover te informeren.

Tenzij er sprake is van een evident belang.

Meer informatie hierover is te vinden in het Aanmeldingsformulier Meldpunt Zorg en overlast voor instellingen (MS Word) en in de Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg (pdf).

Het Meldpunt verwijst in de contacten met degene over wie is gemeld naar de instantie waarvan de melding afkomstig is.

De GGD streeft ernaar zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met persoonlijke gegevens van zowel burgers als professionals. De GGD beschikt over een privacyreglement. Tussen de betrokken hulpverleningsinstanties bestaan afspraken over hoe er onderling moet worden omgegaan met privacy en persoonsgegevens.

Meer informatie over bescherming van persoonsgegevens.

Contact

Contactpersoon bij de GGD voor professionals:

- Monique Veenstra (mveenstra@ggdhm.nl), regio Zuid-Holland Noord

Video over het werk van het Meldpunt Zorg en overlast

 

Publieksinformatie over het Meldpunt Zorg en Overlast op onze website

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl