GGD en infectieziekten

Aantal keer bekeken: 7797, Laatst gewijzigd: maandag, 24 juli 2017

Bestrijding, preventie en LCI-richtlijnen RIVM

Bestrijding

De GGD Hollands Midden probeert uitbraken van infectieziekten zoveel mogelijk te voorkomen. Dit wordt gedaan door bron- en contactonderzoek uit te voeren en maatregelen te nemen of adviseren. Daarnaast heeft de GGD een belangrijke coördinerende rol tussen verschillende partijen en verzamelt zij gegevens voor epidemiologisch onderzoek.

Preventie

De GGD’en hebben als taak om infectieziekten zoveel mogelijk te voorkomen. De verpleegkundigen van de GGD Hollands Midden geven voorlichting aan patiënten met een infectieziekte en aan personen in hun (directe) omgeving. Anderzijds werken wij ook mee aan symposia, scholingsprogramma’s, informatiebijeenkomsten en verzorgen we groepsvoorlichting.

LCI-richtlijnen RIVM

Alle GGD’en maken in hun werk gebruik van de landelijke LCI-richtlijnen van het RIVM. Ook andere zorgverleners kunnen van deze richtlijnen gebruik maken, zie hiervoor het overzicht van alle LCI-richtlijnen.

Nieuwe app Landelijke coördinatie infectieziektenbestrijding (LCI) richtlijnen

De nieuwe app ‘LCI-richtlijnen’ is nu te downloaden.  Alle informatie die nodig is voor een adequate infectieziektebestrijding overzichtelijk in één app. Vanaf nu kunnen professionals werkzaam in de gezondheidszorg snel en makkelijk LCI-Richtlijnen, LCI-Draaiboeken, quizzen en folders met publieksinformatie raadplegen. LCI
De nieuwe app is gratis te downloaden in de AppStore of Google Play als u een smartphone heeft met iOS vanaf versie 10.0 of Android vanaf 4.2. Heeft u een oudere versie of een Windowstoestel, gebruik dan de website  www.rivm.nl/richtlijnen

Snel en gebruiksvriendelijk

Met de gratis LCI-richtlijnen app speelt het RIVM in op de behoefte van haar gebruikers om de richtlijnen toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken. Door visuele elementen en een samenvatting bij iedere richtlijn, kan de gebruiker makkelijker en sneller de relevante informatie tot zich nemen. Ook zijn alle meldingsplichtige infectieziekten nu in één oogopslag te raadplegen.

Altijd actuele richtlijnen bij de hand

Om de app te raadplegen is het niet nodig om online te zijn. De app is gratis en ook offline kunnen professionals de richtlijnen lezen. De professional heeft de richtlijnen op deze manier altijd bij de hand.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie