Scholen en het coronavirus

Aantal keer bekeken: 814, Laatst gewijzigd: dinsdag, 09 februari 2021

Vanaf maandag 8 februari gaan alle basisscholen weer volledig open. Ook gaat de kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar weer open. De buitenschoolse opvang biedt alleen noodopvang.

Heeft u een vraag ...

  • over de gevolgen van het coronavirus voor (gast)ouders, kinderopvangorganisaties, scholieren en het onderwijs? Kijk op de website van de Rijksoverheid.
  • over de algemene corona maatregelen op uw school op kinderopvanglocatie? Dan kunt u contact opnemen met de voor u bekende contactpersoon, bijvoorbeeld de jeugdverpleegkundige van het wijkteam. Heeft u die niet? Bel dan naar het Klant Contact Centrum: 088 254 23 84. Zij helpen u verder naar de juiste Jeugdgezondheidszorgmedewerker.
  • i.v.m. een corona besmetting op uw school of kinderopvanglocatie? Dan kunt u contact opnemen met clusters-corona@ggdhm.nl.

Basisscholen

Om de verspreiding van het virus te voorkomen, zijn er extra maatregelen op basisscholen vanaf 8 februari. Kijk op Coronavirus en basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs en het Generiek kader kinderopvang en scholen 0-12 jaar van het RIVM. Praktische handleidingen, zoals voor de inrichting van de klaslokalen, vindt u op de website van de PO-raad.

De meest ingrijpende veranderingen in het vernieuwde Generieke kader zijn:

  • Alle kinderen worden nu aangemerkt als nauw contact als ze >15 min op minder dan 1,5 meter in contact zijn geweest met een positieve index.
    Eerder was dit onder de twaalf jaar alleen als er frequent en intensief contact was geweest.
  • Alle kinderen moeten nu ook thuisblijven van school en sporten als ze nauw contact zijn, óók als ze onder de twaalf jaar zijn.
    Voorheen mochten kinderen < 12 (groep 8) als ze nauw contact waren, nog wel naar sport en naar school.
  • Kinderen < 12 jaar hoeven nog steeds geen 1,5 meter afstand te houden, echter de consequenties van deze regel wordt met het bovenstaand beleid wel veel groter.

Het kan voorkomen dat een kind thuis in quarantaine moet, ook al maakt dit kind momenteel gebruik van de noodopvang. Het kan gebeuren dat er hele klassen thuis moeten blijven omdat ze nauw contact zijn van een op COVID-19 positief geteste leerkracht/klasgenoot etc.
Heeft u hier vragen over? Bel dan 0800-1351 (landelijk publieksinformatienummer, elke dag van 08:00-20:00 uur, vanuit het buitenland: +31 20 2051351), 085-0782878 (callcenter GGDHM, elke dag van 08:00 -17:00 uur) of mail naar vragenovercorona@ggdhm.nl.

Kinderopvang

Kijk op Informatie voor kinderopvangorganisaties en gastouders.  Hier vindt u de te nemen maatregelen, wat de doen als een kind verkoudheidsklachten heeft, etc.

Testen onderwijs- en kinderopvangpersoneel

Onderwijspersoneel kan vanaf 9 februari weer met voorrang worden getest op corona. Heeft u klachten? Dan kunt u met de voorrangsverklaring van uw schoolleider een testafspraak maken via het prioriteitsnummer: 0800 – 8101. Het nummer is dagelijks bereikbaar tussen 07.30 en 20.00 uur. U wordt zo snel mogelijk getest. Meer informatie op de pagina Leraren testen op corona.

Voor medewerkers in de kinderopvang geldt vanaf 8 februari ook weer de voorrangsregeling. Kijk hiervoor op Medewerkers kinderopvang testen op corona.

Ventilatie op scholen

Voor specifieke informatie over ventilatiesystemen kunt u terecht op de site van de VO-raad (Ook voor basisonderwijs) en op Corona en ventilatie schoolgebouwen.

Als u als school alle protocollen hebt doorlopen, maar nog steeds vragen hebt kunt u terecht bij het team Medische Milieukunde van GGD Hollands Midden. Samen kunnen we onderzoeken wat de situatie precies is en of we uw vraag kunnen beantwoorden. Neem hiervoor contact op met de afdeling Medische Milieukunde via mmk@ggdhm.nl. 

Veel gestelde vragen

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor antwoorden op veelgestelde vragen. 

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie