Tandartsen

Mondgezondheid

De GGD geeft voorlichting over mondgezondheid aan jeugdigen van 0-19 jaar en hun ouders en/ of verzorgers. Om tandheelkundige adviezen effectief te laten zijn en om verwarring te voorkomen zijn gelijkluidende adviezen belangrijk. Daarom zijn drie checklisten ontwikkeld met daarin per leeftijdsgroep de aandachtspunten en adviezen.

Regionaal Overleg Jeugdtandzorg (ROJT)

Voor het ontwikkelen van programma's op het gebied van de collectieve mondzorg is een goede samenwerking tussen beroepsbeoefenaren in de tandheelkundige zorg en de GGD van groot belang.

Beroepsgebonden vaccinaties

Medewerkers kunnen om verschillende redenen beroepsmatig blootgesteld worden aan infecties waartegen ze door vaccinatie beschermd kunnen worden.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie