Infectieziekten

Individuele meldingsplicht

Op basis van de wet Publieke Gezondheid zijn artsen en laboratoria verplicht na vaststelling of bij vermoeden van bepaalde infectieziekten dit te melden aan de GGD.

Meldingsplicht zorginstellingen

Op basis van artikel 26 van de Wet Publieke Gezondheid is een hoofd van een instelling verplicht om een ongewoon hoog aantal zieken te melden aan de GGD.

Regionaal infectiepreventiebeleid zorginstellingen

Het Regionaal Platform InfectiePreventie (RPIP) ondersteunt de infectiepreventiecommissies van de zorginstellingen in de (ABR) regio Holland West. Samen met de GGD Haaglanden bevat dit de regio Haaglanden en Hollands Midden.

GGD en infectieziekten

Bestrijding, preventie en LCI-richtlijnen RIVM

Antibioticaresistentie (ABR)

Hier vindt u informatie over antibioticaresistentie (ABR) in combinatie met de uitbraak van het coronavirus.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie