Wees een held tijdens de Week Tegen Pesten

donderdag, 26 september 2019

Pesten komt nog vaak voor, veel te vaak. Tijdens de landelijke Week Tegen Pesten staat het aanpakken van pesten centraal, ook bij ons. Want hoe zorgen we samen voor een sociale en veilige (school)omgeving?

Dit jaar is het thema van de Week Tegen Pesten ‘Wees een held, met elkaar’. Iedereen die  positief meewerkt binnen de groep is een held, leraar én leerlingen.

Aanpak tegen pestgedrag

Ook vanuit de GGD Hollands Midden denken we hierover na. We werken met basisschool(besturen) in de regio aan een sociaal veiligheidsbeleid. Om pestgedrag te voorkomen ontwikkelen we een aanpak.

Zo organiseren de betrokken leraren bijvoorbeeld lessen over sociaal-emotionele ontwikkeling en over relaties en seksualiteit. Hiermee helpen we kinderen in hun ontwikkeling en spelen we in op het voorkomen van pesten. Want niets is vervelender dan gepest worden. Je genegeerd voelen of zelfs onveilig. Om sterker in je schoenen te komen staan, organiseren we in samenwerking met een gecertificeerde trainer weerbaarheidstrainingen op scholen en zorgen we ervoor dat je hopelijk beter kunt omgaan met dergelijke situaties.

Weerbaarheid vergroten

Dat de weerbaarheidstrainingen goed werken, blijkt wel uit deze reactie van één van de ouders. “We hebben over elke les thuis gepraat en het bijbehorende huiswerk gedaan. Mooie bijdrage aan de zelfstandigheid van de kinderen en de aankomende verleidingen waar ze mee te maken kunnen krijgen. Erg nuttig.”

Wat kun je dan zelf nog doen om beter om te gaan met pestgedrag? Het is heel belangrijk dat je je, gek genoeg, een klein beetje kunt verplaatsen in het brein van de pester. Want waarom pest iemand eigenlijk? Het heeft vaak alles te maken met onzekerheid en de eigen situatie. Er kan thuis iets aan de hand zijn. Kinderen kunnen ontevreden zijn over hun eigen voorkomen, of willen zelf populair zijn. Pesten onderdrukt die gevoelens.

Daarnaast kan het zijn dat de pester niet altijd doorheeft dát hij pest. Onbewust kunnen opmerkingen heel vervelend overkomen. De situatie kan per ongeluk van kwaad tot erger gaan.

Meer weten?

Wil je meer weten over pesten, speciale (weerbaarheids)trainingen of wat je kunt doen om met sommige gevoelens om te gaan? Kijk op de website van het CJG of de speciale themawebsite van de Week Tegen Pesten.

 Week tegen Pesten

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie