Slechte luchtkwaliteit rond jaarwisseling

dinsdag, 31 december 2019

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verwacht dat de luchtkwaliteit in steden rond de jaarwisseling slecht zal zijn. Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt bij ongunstige weersomstandigheden (weinig wind) smog door fijn stof.

Een hoge concentratie fijn stof in de lucht door vuurwerk kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, en verergering van astma. Ook luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid kunnen toenemen.

Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD chronic obstructive pulmonary disease , en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last hebben. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door de eerste uren rondom de jaarwisseling binnen te blijven en zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/kans-op-smog-tijdens-jaarwisseling

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie