Mazelen bij een kindje in Leiden

donderdag, 16 mei 2019

 

Update 7 juni 2019: inmiddels is bekend dat er geen nieuwe besmettingen van mazelen hebben plaatsgevonden. Gezien het verhoogde aantal gevallen van mazelen in Nederland dit jaar, blijft de GGD alert op nieuwe signalen.

 

Bij een kindje in Leiden is op 15 mei 2019 mazelen vastgesteld. Het kindje is voor de zekerheid opgenomen in het ziekenhuis. Het kindje is in de tijd dat het besmettelijk was naar een kinderdagverblijf in Leiden geweest. Mazelen is zeer besmettelijk. GGD Hollands Midden doet dan ook bron- en contactonderzoek om verspreiding te voorkomen. In  principe zijn kinderen vanaf 14 maanden via het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen mazelen waardoor ze niet ziek kunnen worden.

 

Hieronder lees je vragen en antwoorden over mazelen. Ook lees je over de klachten die passen bij mazelen.

Wat is er aan de hand?

In Leiden is bij één kindje mazelen vastgesteld. Tot nu toe zijn er geen nieuwe gevallen.

Hoe uitzonderlijk is dit?

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn er in Nederland twintig patiënten met mazelen gemeld bij het RIVM. Dit is meer dan in voorgaande jaren. In dezelfde periode in de jaren 2015 tot en met 2018 werden namelijk maximaal twee mazelenpatiënten gemeld. De meeste patiënten die tot nu toe - in 2019 - gemeld werden, zijn in het buitenland besmet geraakt. Het vermoeden bestaat dat dit ook hier het geval is, maar dit wordt nog uitgezocht.

Is het kindje met mazelen gevaccineerd?

Nee, vanwege de leeftijd is het kindje niet gevaccineerd, omdat kinderen pas met veertien maanden tegen mazelen worden ingeënt.

Wat is mazelen?

Mazelen is een virus dat zit in de neus- en keelholte van iemand die besmet is. Door hoesten, praten, niezen en via speeksel (bv via speen) komt het virus in de lucht en kan door een ander ingeademd worden. Zo kan iemand anders ook besmet worden met mazelen. De ziekte is zeer besmettelijk.

Welke maatregelen zijn genomen om verspreiding te voorkomen?

Er vindt bron- en contactonderzoek plaats. Contacten van het zieke kindje die mazelen hebben doorgemaakt of tegen deze ziekte zijn gevaccineerd, zijn voldoende beschermd. Contacten die niet beschermd zijn is geadviseerd te letten op klachten.

Wat zijn de klachten van mazelen?

Mazelen begint plotseling met koorts, algemene malaise, hangerigheid, verkoudheid en hoesten. Deze verschijnselen verdwijnen vrij snel. Na twee tot drie dagen ontstaat opnieuw koorts, nu hoger. Enkele dagen tot een week daarna ontstaat een huiduitslag. Die begint achter de oren en verspreidt zich over het hele lichaam. Na een paar dagen wordt de huiduitslag minder en daalt de koorts.

Moet ik naar de huisarts als ik klachten heb?

Als blootgestelde mensen klachten krijgen wordt hen geadviseerd niet naar de huisarts te gaan, maar telefonisch contact op te nemen met de huisarts en aan te geven dat er contact is geweest met een mazelenpatiënt. Dit om te voorkomen dat andere mensen in bijvoorbeeld de wachtkamer van de huisarts besmet worden.

Heeft dit geval van mazelen te maken met de dalende vaccinatiegraad? Hoe ziet de GGD dat?

De dalende vaccinatiegraad zal het voor het mazelenvirus makkelijker maken om zich te verspreiden. Om grote verspreiding te voorkomen is een vaccinatiegraad van 95 procent of hoger nodig. In Nederland zit de vaccinatiegraad tegen mazelen van bijvoorbeeld kinderen rond de leeftijd van 2 jaar iets onder de 95 procent.

Klik hier voor een overzicht van de vaccinatiegraden van zuigelingen per gemeente in de regio Hollands Midden.
Klik hier voor een overzicht van de vaccinatiegraden van 9-jarigen per gemeente in de regio Hollands Midden.

Kun je als je gevaccineerd bent toch mazelen krijgen?

Nee, in principe ben je als je gevaccineerd bent voldoende beschermd. Deze bescherming is echter niet 100%. Een zeer klein percentage van de gevaccineerden wordt toch ziek. De ziekte verloopt in de regel dan wel milder en de kans op complicaties is dan ook minder.
Mensen die geen tweede vaccinatie hebben gehad, zijn iets minder goed beschermd (95%) dan mensen die deze herhaling wel gehad hebben (99%).

Kun je als je gevaccineerd bent iemand anders besmetten?

Nee, het is niet mogelijk om iemand anders te besmetten als je zelf volledig gevaccineerd bent. Ook volledig gevaccineerde zwangere vrouwen kunnen hun ongeboren kind dus niet besmetten.

Kan ik mijn ongeboren kind besmetten?

Als je zelf volledig gevaccineerd bent is niet mogelijk om je ongeboren kind te besmetten.

Kunnen kinderen jonger dan 14 maanden vervroegd tegen mazelen gevaccineerd worden?

Ja, dit kan vanaf een leeftijd van 6 maanden. We adviseren echter om niet vervroegd te vaccineren. Voor kindjes tussen de 6-12 maanden raden wij dit af. Wanneer je op deze jonge leeftijd een kindje met BMR vaccineert worden er niet genoeg antistoffen aangemaakt. Dit is niet bevorderlijk voor de werking van het vaccin. Ook de tweede BMR die na een jaar oud gegeven moet worden is dan minder werkzaam.

Kan ik mezelf/mijn kind alsnog tegen mazelen laten vaccineren?

Ja, als u of uw kind de vaccinatie niet (volledig) heeft gekregen, is het altijd goed om dit te doen.
Kinderen onder de 19 jaar kunnen terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Volwassenen ouder dan 19 jaar kunnen voor aanvullende vaccinaties naar de huisarts of de afdeling Reizigersvaccinatie van GGD Hollands Midden.

Is het nodig dat ik me alsnog laat vaccineren?

Bent u geboren voor 1965 en niet gevaccineerd, dan heeft u een grote kans dat u mazelen heeft gehad en dus beschermd bent. Vaccinatie wordt in dit geval niet aanbevolen.
Bent u geboren tussen 1965 en 1975, niet volledig gevaccineerd, en heeft u de mazelen vroeger niet gehad, dan bent u mogelijk niet beschermd. U kunt zich dan alsnog laten vaccineren. Als u niet volledig gevaccineerd bent (= 1 vaccinatie), kunt u zich alsnog volledig laten vaccineren (volledig = 2 vaccinaties).

Twijfelt u of vaccinatie in uw geval nodig is? Neem dan contact op met uw huisarts.

Ik ga op vakantie naar een land waar mazelen heerst. Wat kan ik doen?

De afdeling Reizigersvaccinatie van GGD Hollands Midden kan u adviseren of vaccinatie tegen mazelen voor de betreffende bestemming nodig is, mocht u nog niet gevaccineerd zijn. Tel 088 - 308 3325 of kijk op de website van GGD reisvaccinaties.

Waar kan ik terecht met vragen over mazelen en vaccinatie?

Op de website van het RIVM kunt u veel algemene informatie over mazelen vinden. Heeft u vragen over gezondheidsklachten, dan kunt u ook contact opnemen met uw huisarts.Vragen omtrent het Kinderdagverblijf

Om welk kinderdagverblijf gaat het?

Hier doen wij geen uitspraken over. Ouders op het betreffende kinderdagverblijf zijn geïnformeerd en we hebben hen geadviseerd alert te zijn op klachten bij hun kinderen.

Is het betreffende kinderdagverblijf nu gesloten?

Nee, het kinderdagverblijf is gewoon open. Sluiting is niet zinvol.

Worden de kinderen op het kinderdagverblijf waar mazelen heerst vervroegd (van 6 tot 14 maanden) gevaccineerd?

Nee, omdat het contact langer dan 3 dagen geleden is, heeft het geen zin om kinderen vervroegd te vaccineren. Het contact met het besmette kindje op het kinderdagverblijf is in dit geval te lang geleden om het vaccin werkzaam te laten zijn.

Wat kan een kinderdagverblijf doen om mazelen te voorkomen?

Mazelen is een van de meest besmettelijke virusziekten. Een besmetting is dus nooit volledig te voorkomen. Een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad geeft de beste bescherming.
In het algemeen adviseren wij om goed schoon te maken en te ventileren, dit geldt ter voorkoming van meerdere ziektes en kan dus nooit kwaad. 

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie