Kouderegeling weer van kracht

vrijdag, 14 februari 2020

De kouderegeling gaat vanaf zaterdagavond 15 februari weer in voor de regio Hollands Midden. De kouderegeling stopt weer op maandagochtend 17 februari. In onze regio wonen mensen op straat of in schuurtjes, zelfgebouwde hutjes of in een huis dat niet is aangesloten op elektra. Overnachten in een onverwarmd onderkomen of op straat is gevaarlijk. GGD vraagt u daarom met de kou extra alert te zijn op uw omgeving en op mensen die ’s nachts op straat slapen.

Kouderegeling

De kouderegeling gaat vanaf zaterdagavond 15 februari weer in voor de regio Hollands Midden. De kouderegeling stopt weer op maandagochtend 17 februari. Bij lage temperaturen werken allerlei organisaties mee aan de kouderegeling, zoals gemeente, GGD, maatschappelijke opvang en politie. Alle dak- en thuislozen worden gestimuleerd om in ieder geval ’s nachts naar de maatschappelijke opvang te komen (De Binnenvest in Leiden en het Leger des Heils in Gouda). Hier kunnen ze gratis of voor een kleine bijdrage overnachten en een warme maaltijd krijgen. Het advies over start en stop van de kouderegeling wordt afgegeven door de GGD Hollands Midden en dak- en thuislozen worden erover geïnformeerd als de regeling actief is.

Dit kunt u doen

  • Kent u iemand die in een onderkomen leeft dat ongeschikt is voor deze kou, dan kunt u dat overdag melden bij De Binnenvest voor regio Leiden (071 - 516 6100) of Het Leger des Heils (0182 551 375) voor regio Gouda.
  • Als iemand zich in een levensbedreigende situatie bevindt, belt u natuurlijk altijd 112.
  • Na uw melding gaan de zorgorganisaties aan de slag om deze mensen te helpen en naar opvang te leiden.

Op onze website vindt u meer informatie over het onderwerp koude.

Mensen waarover u zich zorgen maakt kunt u altijd melden bij het Meldpunt Zorg en Overlast. Het Meldpunt werkt echter alleen op werkdagen tijdens kantooruren en soms is sneller handelen nodig, zoals tijdens de winterkoude.

Links

De Binnenvest in Leiden

Leger des Heils in Gouda

Werkgebied regio Hollands Midden

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie