Dit najaar voert de GGD Hollands Midden weer de Gezondheidsmonitor Jeugd uit

maandag, 01 april 2019

Alle GGD’en in Nederland onderzoeken eens in de vier jaar de gezondheid en de leefstijl van de jeugd. Dit doet de GGD in opdracht van de gemeenten in de regio. De vorige keer dat dit in de regio Hollands Midden is gedaan, hebben bijna alle scholen meegedaan.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met andere GGD’en en met het RIVM. Omdat alle GGD’en meedoen, helpt het onderzoek ook om landelijk beleid en campagnes te ontwikkelen om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen.
Gezondheidsmonitor

Doen alle scholen mee?

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Hollands Midden hebben in maart een uitnodiging van de GGD gekregen om mee te doen aan het onderzoek. Inmiddels is al een deel van de aanmeldingen binnen. De GGD richt de uitvoering van dit digitale vragenlijstonderzoek zo in dat het zo min mogelijk invloed heeft op de werkdruk van het schoolteam en op het lesrooster. De GGD begeleidt de deelnemende scholen en verzorgt alle benodigde materialen. De scholen ontvangen in het voorjaar van 2020 een schoolprofiel met de resultaten van hun eigen populatie afgezet tegen het gemiddelde in de regio.

Meer informatie is te vinden op de website van de GGD Hollands Midden: www.ggdhm.nl/gezondheidsmonitorjeugd 

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie