Zuidplas

Aantal keer bekeken: 5794, Laatst gewijzigd: maandag, 03 juni 2019

JGZ Monitoringsrapportage (versie juni 2018)

Het doel van deze monitoringsrapportage is om gegevens over de JGZ te presenteren en te verwerken tot bruikbare sturingsinformatie ten behoeve van adviezen voor gemeenten en de GGD HM; specifiek voor de Kadernota 2020. 

De JGZ Monitoringsrapportage met de maatschappelijke indicatoren, versie juni 2018 (pdf)

Kerncijfers op gemeente- en wijkniveau

De kerncijfers zijn gebaseerd op de gezondheidspeilingen volwassenen en ouderen (2016 en 2012) en jongeren (2013). In de kerncijfers is te zien óf en hoeveel uw gemeente afwijkt van het gemiddelde van de regio Hollands Midden en van Nederland.

(Gezonde) Levensverwachting

Wijkprofielen

Een wijkprofiel geeft inzicht in een aantal demografische ontwikkelingen en (gezondheids)problemen in een specifiek gebied(wijk) binnen uw gemeente.

Onderzoeken van AWPG

De AWPG is een samenwerkingsverband van LUMC, Universiteit Leiden, TNO, GGD Haaglanden en GGD Hollands Midden. De betrokkenen bij de AWPG verrichten praktijkgericht onderzoek en verzorgen opleidingen op het gebied van de publieke gezondheid en het sociaal domein.
Relevante onderzoeken voor uw gemeente:

Evaluatie Pilot Samenwerken in de wijk voor de (O)GGZ in Nieuwerkerk aan de IJssel (pdf)

Nota's sociaal domein en gezondheidsbeleid

Nota gemeentelijk gezondheidsbeleid Zuidplas 2013 (pdf)

Gezondheidsbevordering jeugd in Zuidplas

Website gemeente

www.zuidplas.nl

 

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl