Regie eigen leven

Aantal keer bekeken: 2353, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Een gevoel van regie over het eigen leven hebben draagt bij aan een positieve gezondheid. In Hollands Midden heeft 90% van de inwoners van 19 jaar en ouder matig of veel regie over het leven. Dat is evenveel als in de rest van Nederland. Eigen regie is nagevraagd met een aantal stellingen, zoals ‘er is weinig dat ik kan doen om belangrijke dingen in mijn leven te veranderen’ en ‘ik kan ongeveer alles als ik mijn zinnen erop gezet heb’. Lees meer over hoe eigen regie is gemeten op de pagina onderzoeksmethoden bronnen en definities.

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken

Inwoners op leeftijd hebben minder vaak regie over hun leven

Het percentage inwoners dat matig of veel regie heeft over het leven blijft gedurende lange tijd ongeveer gelijk en neemt vanaf 70 jaar af. Mannen hebben iets vaker regie over hun leven dan vrouwen .

regie eigen leven afbeelding1

Geen significante verschillen tussen gemeenten voor regie over het leven

Het percentage inwoners dat matig of veel regie heeft over het eigen leven is vergelijkbaar bij de verschillende gemeenten in Hollands Midden. Er zijn geen grote, significante verschillen (range 87% tot 91 %).

regie eigen leven afbeelding2

Nog geen trend

In 2016 is regie over het leven voor het eerst nagevraagd, het is daarom nog niet mogelijk om uitspraken te doen over trends.

Laagopgeleiden hebben minder vaak regie over hun leven

Laagopgeleiden hebben minder vaak regie over hun leven dan hoogopgeleiden. Bij inwoners die alleen basisonderwijs volgden is het percentage inwoners dat matig of veel regie heeft het laagst (69%).

Niet-westerse inwoners hebben minder vaak regie over het leven

Inwoners met een niet-westerse migratie-achtergrond hebben minder vaak regie over hun leven (85%) dan westerse (89%) en autochtone inwoners(90%).

Alleenstaanden en eenoudergezinnen hebben minder vaak regie over het leven (19 t/m 64 jaar)

Van de 19 t/m 64 jarigen in Hollands Midden heeft 91% matig of veel regie over het leven, maar er zijn verschillen voor de gezinssituatie. Alleenstaanden (84%) en eenoudergezinnen (89%) hebben minder vaak regie over het leven. Partners die samenwonen en thuiswonende kinderen hebben, hebben daarentegen relatief vaak regie over het leven (95%).

Weduwen/weduwnaars hebben minder vaak regie over het leven (65+)

Van de 65-plussers in Hollands Midden heeft 85% matig of veel regie in het leven. Weduwen/weduwnaars hebben minder vaak regie (76%), gevolgd door inwoners die gescheiden zijn of gescheiden leven (80%). 65-plussers die getrouwd zijn hebben de meeste regie over het leven (87%).

Twee derde van de werklozen, arbeidsongeschikten en inwoners die in de bijstand leven heeft regie over het leven (19 t/m 64 jaar)

Twee derde van de werklozen, arbeidsongeschikten en inwoners die in de bijstand leven heeft matig of veel regie over het leven. Dit aandeel is ook relatief laag bij huisvrouwen/ huismannen. Bij inwoners met betaald werk is dit percentage juist hoog (95%) en ook mensen die een opleiding volgen hebben meer regie over hun eigen leven (96%), dit komt door de gemiddeld jongere leeftijd van die groep.

Drie kwart van de inwoners die moeite hebben met rondkomen heeft regie over het leven

Ruim drie kwart van de inwoners van 19 jaar en ouder die moeite heeft met rondkomen tegenover 92% van de inwoners die daar geen moeite mee heeft, heeft regie over het leven.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie