Ervaren stress (19 t/m 64 jaar)

Aantal keer bekeken: 8631, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Bijna één op de vijf 19 t/m 64 jarigen uit Hollands Midden ervaart veel stress

Wanneer stress gedurende lange tijd aanhoudt en er geen ruimte is voor ontspanning kunnen lichamelijke en psychische klachten ontstaan en in het ergste geval zelfs overspannenheid of een burn-out. In Hollands Midden ervaart 18% van de inwoners van 19 t/m 64 jaar veel stress. Vooral werk veroorzaakt vaak stress.

Op welke gebieden heeft u in de afgelopen 4 weken stress ervaren?*

  Mannen Vrouwen Totaal
Werk 45% 42% 44%
Gezondheid 15% 19% 17%
Financiën 15% 17% 16%
Opleiding/ studie 11% 13% 12%
Opvoeding 8% 13% 11%
Anders 6% 9% 7%
(Mantel)zorg 3% 7% 5%
Hobby’s 5% 3% 4%

* Inwoners die aangaven stress te ervaren beantwoordden deze vraag, zij konden meerdere antwoorden invullen

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken
Verdieping

Meer stress bij vrouwen dan bij mannen

Vooral vrouwen onder de dertig jaar ervaren veel stress. Daarna neemt het percentage af met de leeftijd. Het percentage dat veel stress ervaart is 5% hoger bij vrouwen dan bij mannen.

ervaren stress afbeelding 1

In Leiden en Oegstgeest ervaren inwoners het vaakst stress

Het percentage inwoners dat veel stress ervaart verschilt per gemeente. In Leiden en Oegstgeest (22% en 24%) is dit percentage het hoogst en in Katwijk het laagst (13%).

Ervaart veel stress 2016 19 t m 64 jaar

Nog geen trends

In 2016 zijn de inwoners van Hollands Midden voor het eerst bevraagd over ervaren stress. Het is daarom nog niet mogelijk om uitspraken te doen over trends.

Hoogopgeleiden ervaren het vaakst stress

Eén op de vijf hoogopgeleiden ervaart veel stress (20%), dit is het vaker vergeleken met lager opgeleiden. De meeste stress van hoogopgeleiden heeft te maken met het werk (56% van de hoogopgeleiden die veel stress ervaren). Hoger opgeleiden ervaren veel vaker stress over het werk dan lager opgeleiden. Inwoners met een mavo/ lbo opleiding ervaren het minst vaak stress (13%).

Westerse inwoners ervaren vaakst stress

Inwoners van Hollands Midden met een westerse migratieachtergrond (22%) ervaren het vaakst veel stress vergeleken met niet-westerse (20%) en autochtone inwoners (17%).

Kwart van de volwassenen die met andere volwassenen samenwonen, eenoudergezinnen of alleenstaanden heeft veel stress

Ongeveer een kwart van de volwassenen die samenwonen met andere volwassenen, eenoudergezinnen of alleenstaanden heeft veel stress. Dit is veel vergeleken met inwoners in andere gezinssituaties; van de inwoners die met hun partners en/of kinderen samenwonen heeft bijvoorbeeld 15% stress.

Bijna een derde van de werklozen, arbeidsongeschikten of inwoners in de bijstand ervaart veel stress

Bijna een derde van de werklozen, arbeidsongeschikten of inwoners in de bijstand ervaart veel stress. Dit is veel, vergeleken met bijvoorbeeld mensen met betaald werk (16%), huismannen/huisvrouwen (10%) of gepensioneerden (3%). Inwoners in opleiding ervaren ook relatief vaak veel stress (25%).

Percentage inwoners dat veel stress ervaart meer dan twee keer zo hoog bij inwoners die moeite hebben met rondkomen

Het percentage inwoners dat veel stress ervaart is bij inwoners die moeite hebben met rondkomen meer dan twee keer zo hoog (35%) als bij inwoners die daar geen moeite mee hebben (14%).

Oorzaken van stress verschillen naar leeftijd

Oorzaken van stress verschillen naar leeftijd. In de jongste leeftijdscategorie (19-24 jaar) hebben inwoners het vaakst stress over hun opleiding/studie. Werk is en blijft vanaf 25 jaar de belangrijkste veroorzaker van stress. Werkstress en financiële stress zijn het hoogst op 30-34 jarige leeftijd. Stress over hobby’s neemt af met de leeftijd terwijl stress over (mantel)zorg en gezondheid met het ouder worden toenemen. Opvoeding zorgt met name voor stress bij inwoners van 35 tot 49 jaar.

ervaren stress afbeelding 3

 Kwart inwoners met veel stress heeft hoog risico op angststoornis of depressie

Bijna een kwart (24%) van de inwoners met veel stress heeft een hoog risico op een angststoornis of depressie. Bij inwoners die minder stress ervaren is dit percentage veel lager (3%). Het percentage inwoners met een slechte ervaren gezondheid is ook hoger bij inwoners die veel stress ervaren (9% tegen 2%) en inwoners met veel stress zijn minder vitaal (65% tegen 90%).

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie