Welzijn op recept

Aantal keer bekeken: 1374, Laatst gewijzigd: maandag, 09 april 2018

Een groot deel van de mensen die regelmatig de huisarts bezoeken heeft (lichte) psychosociale problemen, zoals angstgevoelens, piekeren, weinig zelfvertrouwen en somberheid. Mensen die met deze problemen bij de huisarts komen, hebben niet altijd medische of psychologische hulp nodig. Voor deze mensen is ‘Welzijn op recept’ ontwikkeld: een recept waarmee zij verwezen kunnen worden naar een welzijnscoach. Het doel is ondersteunen in het onderhouden en verbeteren van gezondheid en welzijn, door gebruik te maken van welzijnsinterventies.

De welzijnscoach gaat met een deelnemer in gesprek om samen de wensen, talenten en mogelijkheden van de deelnemer te verkennen. De deelnemer kiest, eventueel met behulp van de welzijnscoach, een welzijnsarrangement uit. Deze welzijnsarrangementen worden lokaal ontwikkeld en bestaan uit interventies die het welbevinden en de veerkracht verhogen, zoals vrijwilligerswerk of beweegactiviteiten. Dit kunnen bestaande interventies zijn, maar ook op maat ontwikkelde interventies op basis van de behoeften van de deelnemer.

Naast het primaire doel ‘het vergroten van het welbevinden van deelnemers’, wordt met Welzijn op recept ook de samenwerking tussen de eerstelijnszorg en welzijnsorganisaties gestimuleerd. Bij eerstelijnszorgverleners vindt bewustzijn plaats van een welzijnsaanbod voor cliënten met psychosociale problemen waarnaar zij kunnen verwijzen, in plaats van medische of psychologische zorg. Door dit groeiende bewustzijn, worden zorg en welzijn meer geïntegreerd.

Publicaties

Onderzoekspublicaties

De GGD HM heeft drie evaluatieonderzoeken uitgevoerd naar pilots Welzijn op recept in de regio. De evaluatieonderzoeken zijn uitgevoerd in twee wijken in Leiden (Mors en Stevenshof), gemeente Noordwijk en gemeente Zoeterwoude. In de evaluaties wordt een indicatie gegeven van de effecten van het project op deelnemers en wordt inzicht gegeven in de ervaring en waardering van verwijzers en professionals.

De rapporten zijn beschikbaar op de pagina's van deze gemeenten.

Overige publicaties

April ‘18 Factsheet Welzijn op recept in regio Hollands Midden. In deze factsheet is inzichtelijk gemaakt welke gemeenten in de regio Welzijn op recept al uitvoeren (inclusief links naar de websites en contactgegevens) en worden de belangrijkste inzichten vanuit de evaluatieonderzoeken gedeeld.
Maart ‘18 Presentatie GGD tijdens symposium Welzijn op recept Leiden
over de belangrijkste onderzoeksresultaten uit de evaluaties.
Maart’ 18 Tijdens een speciaal symposium over Welzijn op recept op 6 maart 2018 hebben 12 betrokken partijen in Leiden een pledge
ondertekend bij Alles is gezondheid, waaronder de GGD. Doel van het ondertekenen van de pledge is het formaliseren van de bijzondere samenwerking tussen zorg, welzijn en preventie.
Februari ‘17 Interventiebeschrijving Welzijn op recept op Loketgezondleven.nl
Februari ‘14 Handleiding voor de ontwikkeling en invoering van het welzijnsrecept, ontwikkeld door Trimbos.
Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie