Vrijwilligerswerk

Aantal keer bekeken: 3279, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Het doen van vrijwilligerswerk hangt positief samen met gezondheid. Het geeft voldoening, vergroot het sociaal netwerk en versterkt gevoelens van regie over het leven. Mensen die minder gezond zijn doen vaak minder vrijwilligerswerk dan gezonde mensen. Bijna een derde van de inwoners van Hollands Midden (31%) is vrijwilliger. In Nederland is 30% van de bevolking actief als vrijwilliger.

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken
Verdieping

Meeste inwoners actief als vrijwilliger op 40-45 jarige en 65-69 jarige leeftijd

Tussen de 40 en 45 jaar is het percentage vrijwilligers het hoogst (40%), maar ook inwoners tussen 65 en 69 jaar zijn relatief vaak vrijwilliger (39%). Na deze leeftijd neemt het percentage af. Mannen en vrouwen zijn even vaak actief als vrijwilliger.

vrijwilligerswerk afbeelding1

In Bodegraven-Reeuwijk en Kaag en Braassem zijn veel inwoners vrijwilliger

In Bodegraven-Reeuwijk (38%), Kaag en Braassem (37%) en Zoeterwoude (35%) zijn veel inwoners actief als vrijwilliger vergeleken met andere gemeenten in Hollands Midden. In Leiden is het percentage vrijwilligers relatief laag (27 %).

vrijwilligerswerk afbeelding2

Trends

In 2016 is voor het eerst aan volwassenen gevraag of zij vrijwilligerswerk doen, daarom is er voor volwassenen nog geen trendcijfer.

Laagopgeleiden doen minder vrijwilligerswerk

Inwoners die alleen basisonderwijs volgden (18%) of een mavo of lbo opleiding afrondden (26%) doen minder vaak vrijwilligerswerk dan hoger opgeleiden. Hbo en wo opgeleiden zijn het vaakst vrijwilliger (38%).

Autochtone inwoners zijn vaker vrijwilliger dan inwoners met een migratieachtergrond

Autochtone inwoners (33%) zijn vaker actief als vrijwilliger dan inwoners met een westerse (25%) of niet-westerse migratieachtergrond (22%).

Samenwonende partners met kinderen vaakst vrijwilliger (19 t/m 64 jaar)

Van de volwassenen in Hollands Midden doet 31% vrijwilligerswerk. Vergeleken met andere gezinssituaties zijn partners die samenwonen en kinderen hebben het vaakst actief als vrijwilliger (36%). Inwoners die bij hun ouders wonen (26%) en partners die samenwonen maar geen kinderen hebben (27%) doen het minst vaak vrijwilligerswerk.

Gehuwde ouderen doen het vaakst vrijwilligerswerk (65+)

Van de ouderen in Hollands Midden doet 31% vrijwilligerswerk. Gehuwde ouderen doen het vaakst vrijwilligerswerk (34%). Relatief weinig weduwen/weduwnaars (23%) en gescheiden ouderen (26%) zijn vrijwilliger.

(Vervroegd) gepensioneerden en huismannen of huisvrouwen zijn vaak vrijwilliger (19 t/m 64 jaar)

Vervroegd gepensioneerden (44%) en huismannen/huisvrouwen (37%) zijn vaker vrijwilliger dan inwoners in andere werksituaties. Inwoners met betaald werk zijn iets minder vaak vrijwilliger vergeleken met andere werksituaties (31%).

Inwoners die moeite hebben met rondkomen doen minder vrijwilligerswerk

Inwoners die moeite hebben met rondkomen doen minder vaak vrijwilligerswerk (27%) dan inwoners die hier geen moeite mee hebben (32%).

Meeste vrijwilligers werkzaam bij sportverenigingen en kerkelijke of levensbeschouwelijke organisaties

Ruim de helft (55%) van de vrijwilligers doet één of meer keer per week aan vrijwilligerswerk, 30% doet dit één of meer keer per maand en 15% doet dit één of meer keer per jaar. Gemiddeld besteden vrijwilligers 1,6 uur per week aan vrijwilligerswerk. Zij zetten zich het vaakst in voor sportverenigingen (29%) of voor kerkelijke of levensbeschouwelijke organisaties (26%).

 

Type organisatie waar vrijwilligers zich voor inzetten
Sportvereniging 29%
Kerkelijk of levensbeschouwelijk 26%
Andere organisatie 22%
Organisatie voor zorg of dienstverlening 15%
School of onderwijs 13%
Culturele organisatie 11%
Bewonersvereniging of buurtvereniging 6%
Actie of belangenorganisatie 6%
Jongerenorganisatie 5%

* Men kon meerdere antwoorden invullen

Minder eenzaamheid onder vrijwilligers

Inwoners die vrijwilligerswerk doen zijn minder vaak ernstig eenzaam (7%) dan inwoners die geen vrijwilligerswerk doen (10%). Ook hebben vrijwilligers minder vaak een hoog risico op een angststoornis of depressie en/of een slechte ervaren gezondheid en zijn vrijwilligers vaker vitaal.

Vrijwilligerswerk afbeelding3  

 

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie