Betaald werk

Aantal keer bekeken: 2016, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Gezondheid en het hebben van een betaalde baan hangen sterk samen. Arbeidsparticipatie heeft, bij gunstige arbeidsomstandigheden, positieve effecten op de gezondheid. Aan de andere kant verliezen mensen met een minder goede gezondheid vaker hun baan dan gezonde mensen en is het voor hen soms moeilijker om een baan te vinden. Niet alleen het wel of niet hebben van aandoeningen is daarop van invloed, maar ook de ervaren gezondheid speelt mee. In Nederland heeft meer dan 80% van de mensen met een goede ervaren gezondheid en/of geen beperkingen een betaalde baan, terwijl minder dan de helft van de mensen met een minder goede ervaren gezondheid en/of beperkingen betaald werk heeft. Voor werkgevers kan het bevorderen van de gezondheid van werknemers leiden tot minder ziekteverzuim, meer voldoening en motivatie en minder verloop van werknemers.

Volwassenen (19 t/m 64 jaar) in Hollands Midden hebben vaker (79%) betaald werk dan gemiddeld in Nederland (76%). Zeven procent van de ouderen (65+) in Hollands Midden heeft betaald werk, dit komt overeen met het landelijk cijfer. Er is hierbij geen onderscheid gemaakt in het aantal uren dat men werkt.

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken

Mannen hebben vaker betaald werk dan vrouwen

Mannen van 19 t/m 64 jaar hebben vaker betaald werk dan vrouwen (84% van de mannen tegen 74% van de vrouwen). Tussen 25 en 59 jaar is het percentage inwoners met een betaalde baan redelijk constant.

betaald werk afbeelding1

Ook bij ouderen hebben mannen (11%) vaker betaald werk dan vrouwen (4%). Het percentage ouderen met een betaalde baan neemt af met de leeftijd.

betaald werk afbeelding2

Percentage volwassenen met betaald werk hoog in Zoeterwoude en Kaag en Braassem

In Zoeterwoude (87%) en Kaag en Braassem (84%) is het percentage inwoners van 19 t/m 64 jaar met een betaalde baan hoog vergeleken met andere gemeenten in de regio. In Leiden is dit percentage lager dan gemiddeld (75%). Dit komt doordat de inwoners van Leiden relatief jong zijn.

betaald werk afbeelding3

Er zijn geen significante verschillen tussen de gemeenten van Hollands Midden voor het percentage ouderen met betaald werk.

betaald werk afbeelding4

Het percentage inwoners met betaald werk is gelijk aan 2012

Het percentage inwoners met betaald werk was in 2012 vergelijkbaar met 2016; dit geldt zowel voor volwassenen als voor ouderen.

Percentage inwoners met betaald werk het hoogst bij inwoners met een hbo- of wo- opleiding

Het percentage inwoners met betaald werk is het hoogst bij inwoners met een hbo- of wo- opleiding (86% van de volwassenen en 11% van de 65-plussers). Bij inwoners met een mavo of lbo opleiding (69% en 6%) en inwoners die alleen basisonderwijs volgden (47% en 2%) is het percentage inwoners met betaald werk relatief laag.

Inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond hebben minder vaak betaald werk

Van de inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond (19 t/m 64 jaar) heeft 56% een betaalde baan. Dit is relatief weinig vergeleken met inwoners met een westerse (76%) of autochtone (82%) achtergrond. Bij het percentage werkende 65-plussers zijn er geen significante verschillen in etniciteit.

Relatief weinig alleenstaanden hebben betaald werk (19 t/m 64)

Relatief weinig alleenstaanden (71%) en partners die samenwonen maar geen kinderen hebben (76%) hebben betaald werk vergeleken met inwoners in andere gezinssituaties. Ook inwoners die bij hun ouders wonen of samenwonen met andere volwassenen dan hun partner (68%) hebben minder vaak een betaalde baan, maar bij deze groepen komt dit door hun jongere leeftijd. Bij eenoudergezinnen (83%) en partners die samenwonen en kinderen hebben (89%) is het percentage inwoners met betaald werk relatief hoog.

Gehuwde ouderen hebben relatief vaak betaald werk (65+)

Gehuwde ouderen hebben relatief vaak betaald werk (8%). Bij gescheiden ouderen is dit percentage inwoners met betaald werk nog iets hoger (9%), maar niet significant anders dan bij ouderen met een andere burgerlijke staat. Van de weduwen/weduwnaars heeft 3% een betaalde baan, dit is relatief weinig.

Inwoners die moeite hebben met rondkomen hebben minder vaak betaald werk

Inwoners van 19 t/m 64 jaar die moeite hebben met rondkomen hebben minder vaak betaald werk (62%) dan diegene die geen moeite hebben met rondkomen (82%). Bij ouderen (65+) zijn er geen significante verschillen in arbeidsparticipatie naar het vermogen om rond te kunnen komen.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie