Onderzoeksmethoden bronnen en definities

Aantal keer bekeken: 5094, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Onderzoek en gegevensverzameling GGD

Om de gezondheidssituatie van inwoners van Hollands Midden te monitoren en beschrijven, verzamelen de onderzoekers publieke gezondheid van de GGD Hollands Midden informatie over gezondheid en factoren die dit beïnvloeden:

  • gedrag en leefstijl
  • gezondheidszorg (gebruik van en vraag naar zorg)
  • sociale omgeving (sociale contacten, onderwijs etc.)
  • fysieke omgeving (veiligheid, woonomgeving etc.)

De GGD verzamelt gezondheidsgegevens van de bewoners van Hollands Midden middels:

  • gezondheidsenquêtes (jeugd, volwassenen tot 65 jaar, ouderen)
  • registraties (zoals infectieziekten, jeugdgezondheidszorg, veilig thuis)
  • regionale of lokale gegevens die door andere organisaties worden verzameld (bijvoorbeeld CBS, RIVM, zorgaanbieders)

Uitkomsten van deze onderzoeken worden op verschillende manieren online (GGD website en Dashboard) en offline (rapporten en factsheets) gepresenteerd.

Rapportage

Bronnen

Onderzoek en cijfers

(GGD-website)

Overzicht van cijfers over gezondheid en leefstijl, inclusief trends,
regionale verschillen en achtergrondkenmerken zoals leeftijd en geslacht.
Gezondheidspeiling 2016
Lees een uitgebreide beschrijving van
de onderzoeksmethoden en definities

Mijn gemeente

(GGD- website)

Informatie per gemeente waaronder kerncijfers en wijkcijfers Gezondheidspeiling 2016
Per gemeente relevante rapportages met
betrekking tot lokaal gezondheidsbeleid
Gemeenten
Per gemeente een overzicht van de
onderzoeken vanuit de AWPG-NZH
Academische Werkplaats Publieke
Gezondheid-Noordelijk Zuid Holland

Dashboard

GGD Hollands Midden

Online databank voor het raadplegen van cijfers
en het maken van kaarten, tabellen of figuren.
Het is mogelijk om gebiedsniveaus te selecteren
zoals gemeenten en wijken binnen gemeenten.
Diverse waaronder:
GGD -> Gezondheidspeilingen Jeugd,
Volwassenen en Ouderen
GGD -> Registraties JGZ, Veilig Thuis,
AGZ
CBS -> demografische cijfers,
sterftecijfers
Duo -> Registraties onderwijs

Factsheets en

rapportages

Factsheets per thema

Onder meer:
Gezondheidspeilingen
volwassenen/ ouderen 2012 en 2016
Gezondheidspeiling Jongeren 2013

Onderzoeksrapporten Onder meer:
Onderzoek beweegprogramma lekker
in je lijf (2017)
Leidse Daklozentelling (2015)
Monitor Maatschappelijke Zorg
Holland Rijnland 2014-2015
Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie