Omgevingswet

Aantal keer bekeken: 8739, Laatst gewijzigd: dinsdag, 06 maart 2018

De komst van de Omgevingswet biedt kansen om een gezondere leefomgeving te realiseren. Ruimtelijk beleid wordt meer integraal. Het gaat over huizen, bedrijven en straten, maar ook over onderwerpen als sociale veiligheid, ontmoetingen, bewegen, (speel)water binnenmilieu en bijvoorbeeld het tegengaan van hitte in een stad. Een gezonde werk- en leefomgeving in de gemeente weegt bij potentiële inwoners mee om ergens wel of niet te gaan wonen. Het past binnen het concept positieve gezondheid om vanuit het fysieke domein gezondheid te beïnvloeden. De Omgevingswet biedt aanknopingspunten om op zowel fysieke als ook op de meer sociale aspecten de gezondheid te bevorderen.

Van Normen naar Waarden

De Vakgroep Milieu en Gezondheid van GGD GHOR Nederland heeft in samenwerking met het RIVM en vele GGD-collega’s het document, ‘Van normen naar waarden, kernwaarden voor een gezonde leefomgeving’ opgesteld. De aanleiding hiervoor is dat in de Omgevingswet minder normen worden opgenomen en er meer afwegingsruimte komt voor het (lokaal) bestuur. Het biedt handvatten aan eenieder die betrokken is, en wordt, bij de inrichting van de leefomgeving en een warm hart heeft voor gezondheid en veiligheid.

Het doel van het document, is dat deze Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving zich richten op de gezondheidswinst die te behalen is via een optimaal ingerichte fysieke omgeving, zowel via gezondheidsbescherming als gezondheidsbevordering. Hierbij gaat het over keuzes in de woonomgeving, bij mobiliteit en bij gebouwen, zoals woningen en scholen. De kernwaarden, onderbouwing en voorbeeldmaatregelen dienen als inbreng voor de vele processen die bij de implementatie van de Omgevingswet op de verschillende beleidsniveaus (gaan) lopen. Ook zijn ze bruikbaar bij het uitwerken van ander beleid met betrekking tot de leefomgeving en/of gezondheid.
Voorbeelden en inspiratie voor het realiseren van een gezonde leefomgeving vindt u in het document ‘Van Normen naar Waarden; Kernwaarden voor een gezonde leefomgeving’ op de site van GGD GHOR Kennisnet.

Links

Kijk ook op: www.loketgezondleven.nl