Vitaliteit

Aantal keer bekeken: 2652, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

In Hollands Midden is 82% van de inwoners vitaal. Deze inwoners zijn vol van energie en motivatie en ze kunnen goed omgaan met tegenslagen. Na een tegenvaller pakken ze de draad weer op. Dit blijk uit positieve antwoorden op vragen zoals ‘ik bruis van de energie’, ‘ik ga meteen aan de slag met nieuwe uitdagingen’ en ‘na een moeilijke periode ben ik snel weer de oude’.

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken

Vitaliteit neemt op oudere leeftijd af

Mannen (84%) zijn vitaler dan vrouwen (79%). Tot 70 jaar is zowel bij mannen als vrouwen het percentage inwoners dat vitaal is ongeveer gelijk, daarna neemt dit percentage af.

vitaliteit afbeelding1

Inwoners van Teylingen en Noordwijkerhout meest vitaal

Tussen de gemeenten in Hollands Midden zijn slechts kleine verschillen voor vitaliteit. In de gemeenten Teylingen en Noordwijkerhout scoren relatief veel inwoners goed op vitaliteit.

Vitaliteit afbeelding2

Nog geen trend

In 2016 is vitaliteit voor het eerst nagevraagd, het is daarom niet mogelijk om uitspraken te doen over trends.

Laagopgeleiden minder vitaal

Ruim de helft van de inwoners met het basisonderwijs als hoogst voltooide opleiding en bijna drie kwart van de mavo/lbo opgeleiden is vitaal. Zij zijn daarmee veel minder vitaal dan hoger opgeleiden waarvan 84% (havo/vwo/mbo) of 89% (hbo/wo) vitaal is.

Niet-westerse inwoners minder vitaal

Drie kwart van de inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond is vitaal. De vitaliteit van deze groep is daarmee lager dan die van inwoners met een westerse of autochtone achtergrond (82%).

Gezinsleden in eenoudergezinnen en alleenstaanden minder vitaal (19 t/m 64 jaar)

In Hollands Midden is 85% van de 19 t/m 64 jarigen vitaal, maar voor de diverse gezinssituaties zijn er verschillen. Gezinsleden uit eenoudergezinnen (79%) en alleenstaanden (74%) zijn het minst vitaal en gezinsleden die samenwonen met hun partner en kinderen het meest vitaal (89%).

Weduwen/ weduwnaars minst vitaal (65+)

Van de 65-plussers in Hollands Midden is 71% vitaal. Getrouwde 65-plussers zijn het meest vitaal (77%) en weduwen/weduwnaars zijn het minst vitaal (55%).

Ruim de helft van de werklozen, arbeidsongeschikten en inwoners in de bijstand is vitaal (19 t/m 64 jaar)

Iets meer dan de helft (53%) van de werklozen, arbeidsongeschikten en inwoners in de bijstand is vitaal. Dit is een veel lager percentage dan bij inwoners met een andere werksituatie. Naast deze groep zijn ook huisvrouwen en huismannen minder vitaal (81%). Inwoners met betaald werk daarentegen zijn het meest vitaal (89%).

Inwoners die moeite hebben met rondkomen zijn vaak minder vitaal

Inwoners die moeite hebben met rondkomen zijn vaak minder vitaal (68%) dan inwoners die daar geen moeite mee hebben (89%).

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie