Leiderdorp

Aantal keer bekeken: 11670, Laatst gewijzigd: donderdag, 03 september 2020

Halfjaarverslag aanvullende diensten PZJ 2019

Tweede JGZ Monitoringsrapportage (2019)

HDe nieuwe JGZ monitoringsrapportage is beschikbaar, nu zowel in PDF als online. Het geeft per gemeente inzicht in de indicatoren Jeugdgezondheid in het kader van het beoogde maatschappelijke effect ‘Kinderen groeien gezond op’ dat de gemeenten van Hollands Midden als gezamenlijk doel hebben opgesteld in de Agenda 2020 ‘Gezond GeregelD’. Net als in 2018 zijn de indicatoren ingedeeld in de dimensies van ‘Positieve Gezondheid’.

Tweede JGZ Monitoringsrapportage (pdf)

De kerncijfers zijn gebaseerd op de gezondheidspeilingen volwassenen en ouderen (2016 en 2012) en jongeren (2019 en 2013). In de kerncijfers is te zien óf en hoeveel uw gemeente afwijkt van het gemiddelde van de regio Hollands Midden en van Nederland.

Cijfers maatschappelijke zorg

(Gezonde) Levensverwachting

Wijkprofielen

Een wijkprofiel geeft inzicht in een aantal demografische ontwikkelingen en (gezondheids)problemen in een specifiek gebied(wijk) binnen uw gemeente.

Nota's sociaal domein en gezondheidsbeleid

Gezondheidsbevordering jeugd in Leiderdorp

Convenant voorkomen huisuitzettingen

De Convenanten Voorkoming huisuitzettingen van de gemeenten in Hollands Midden zijn te vinden via de link Convenanten.