Kwetsbare ouderen

Aantal keer bekeken: 3118, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Ruim één op de vijf ouderen in Hollands Midden is kwetsbaar

Kwetsbare ouderen leven door een opeenstapeling van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren, in een fragiel evenwicht met hun gezondheid. Zij redden zich vaak nog wel, maar een kleine verandering zoals een val of infectie kan het evenwicht verstoren en leiden tot een opeenvolging van complicaties zoals (ziekenhuis)opnames, functiebeperkingen en soms zelfs overlijden. Vooral nu ouderen steeds langer thuis wonen en het aantal ouderen in hoog tempo toeneemt is aandacht voor kwetsbare ouderen belangrijk. In Nederland waren er in 2010 naar schatting bijna 700.000 kwetsbare ouderen. Naar verwachting neemt dit aantal toe tot ruim 1 miljoen in 2030.

In Hollands Midden is ruim één op de vijf ouderen (65+) kwetsbaar (22%). Dit is vastgesteld met vijftien vragen uit de Tilburg Frailty Indicator, die is onderverdeeld in drie domeinen; lichamelijk, psychisch en sociaal. Voorbeelden van het lichamelijk domein zijn het gezichtsvermogen, gehoor, gewichtsverlies en vermoeidheid. Voorbeelden uit het psychisch domein zijn geheugenproblemen, somberheid en het om kunnen gaan met problemen. In het sociaal domein is gevraagd of ouderen alleen wonen, zich alleen voelen en in hoeverre zij sociale steun ervaren. Vijf procent van de ouderen in Hollands Midden is extra kwetsbaar. Dit betekent dat zij naast kwetsbaarheid zoals hierboven beschreven ook financiële problemen hebben (moeite hebben met rondkomen en/of risicovolle of problematische schulden).

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken
Verdieping

Vrouwen en oude ouderen zijn vaker kwetsbaar

Vrouwen (28% kwetsbaar, 6% extra kwetsbaar) zijn (bijna) twee keer zo vaak kwetsbaar als mannen (15% kwetsbaar, 3% extra kwetsbaar). De percentages nemen toe met de leeftijd. Bij extra kwetsbare ouderen is er vanaf 90 jaar en ouder een groot verschil tussen vrouwen (11%) en mannen (1 %).

kwetsbare ouderen afbeelding1

kwetsbare ouderen afbeelding2

In Gouda zijn relatief veel ouderen kwetsbaar

Het percentage kwetsbare ouderen verschilt per gemeente. In Gouda is dit het hoogst (26%) en daar zijn ook meer ouderen extra kwetsbaar (6,7%). In Leiden is het percentage kwetsbare ouderen niet significant hoger dan in andere gemeenten in Hollands Midden, maar het percentage extra kwetsbare ouderen is wel hoger (5,7%). In Noordwijkerhout, Teylingen, Zoeterwoude (17%) en Waddinxveen (18%) is het percentage kwetsbare ouderen het laagst, in Zoeterwoude zijn ouderen ook minder vaak extra kwetsbaar (2,1 %).

kwetsbare ouderen afbeelding3

Geen trend

Om kwetsbaarheid te meten zijn dit jaar andere vragen gebruikt dan voorheen. Daarom zijn trendcijfers niet beschikbaar.

Laagopgeleide ouderen zijn vaker kwetsbaar

Laagopgeleiden zijn vaker (extra) kwetsbaar dan hoogopgeleiden. Van de ouderen die alleen het basisonderwijs hebben gevolgd is 44% kwetsbaar. Van de ouderen met een mavo of lbo-opleiding is dit 23% en onder havo-, vwo- en mbo-opgeleiden 16% . Bij hbo- en wo-opgeleiden is dit percentage het laagst (11%). Ook het percentage extra kwetsbare ouderen is onder de laagst opgeleiden het hoogst (10%). Onder ouderen met een hbo- of wo-opleiding is dit 2%.

Inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond vaker kwetsbaar

Inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond zijn vaker kwetsbaar (36%) dan inwoners met een westerse of Nederlandse achtergrond (21%). Ook zijn zij vier keer zo vaak extra kwetsbaar als autochtone inwoners (16% tegen 4%).

Gehuwde ouderen zijn het minst vaak (extra) kwetsbaar

Gehuwde ouderen zijn het minst vaak (extra) kwetsbaar (13% kwetsbaar, 3% extra kwetsbaar) vergeleken met ouderen die nooit gehuwd zijn geweest (32% en 7%), gescheiden zijn (32% en 11%) en weduwen/weduwnaars (44% en 7%).

Ouderen die moeite hebben met rondkomen vaker kwetsbaar

Ouderen die moeite hebben met rondkomen (40%) zijn vaker kwetsbaar dan ouderen die geen moeite hebben met rondkomen (19%).

Ongeveer de helft van de kwetsbare en extra kwetsbare ouderen krijgt hulp en zij hebben relatief vaak behoefte aan (meer) hulp

Ongeveer de helft van de kwetsbare ouderen (54%) en extra kwetsbare ouderen (49%) krijgt hulp vanwege zijn/haar gezondheid. Onder ouderen die niet kwetsbaar zijn is dit 7%. Het percentage ouderen met behoefte aan (meer) hulp is bij kwetsbare (37%) en extra kwetsbare ouderen (53%) veel hoger dan bij ouderen die niet kwetsbaar (6%) zijn.

Kwetsbare ouderen vallen vaker

Ruim een derde van de kwetsbare (36%) ouderen en 40% van de extra kwetsbare ouderen geeft aan dat zij in de afgelopen drie maanden zijn gevallen. Dit is veel vaker dan ouderen die niet kwetsbaar zijn (13%). 

%MCEPASTEBIN%
Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie