Risicovolle of problematische schulden

Aantal keer bekeken: 2337, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Wanneer inwoners meer dan drie schuldeisers hebben, een betalingsachterstand van minstens 1.000 euro hebben en/of tenminste één van de betalingsachterstanden niet zelfstandig binnen twaalf maanden kunnen oplossen hebben zij risicovolle of problematische schulden. In Hollands Midden heeft 6,4% van de inwoners risicovolle of problematische schulden, 8% van de volwassenen (19 t/m 64 jaar) en 2% van de ouderen (65+).

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken
Verdieping

Mannen hebben vaker schulden dan vrouwen

Mannen (7%) hebben iets vaker risicovolle of problematische schulden dan vrouwen (6%). Dit verschil is het grootst in de leeftijd van 50 tot 65 jaar. Van de inwoners van 19-24 jaar heeft 5% risicovolle of problematische schulden, daarna neemt dit percentage toe met de leeftijd tot 45 jaar (11%). Vervolgens neemt het weer af; bij ouderen vanaf 65 jaar is het percentage 3% of lager.

Risicovolle of problematische schulden afbeelding1

Relatief weinig inwoners met schulden in Teylingen en Zuidplas

In Teylingen (3,3%) en Zuidplas (4,2%) hebben relatief weinig inwoners risicovolle of problematische schulden. Het percentage in de andere gemeenten van Hollands Midden wijkt niet significant af van het gemiddelde in de regio.

Risicovolle of problematische schulden afbeelding2

Geen significante toename risicovolle of problematische schulden

In 2009 had 6,1% van de inwoners van Hollands Midden risicovolle of problematische schulden. In 2012 en 2016 was dit 6,4%. De toename is niet significant.

Een op de zeven laagopgeleiden heeft risicovolle of problematische schulden

Een op de zeven inwoners (14%) met het basisonderwijs als hoogst voltooide opleiding heeft risicovolle of problematische schulden. Dit is veel vaker dan gemiddeld. Inwoners met een hbo- of wo- opleiding hebben de minste schulden (5%).

Bijna een kwart van de inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond heeft risicovolle of problematische schulden

Bijna een kwart (24%) van de inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond heeft risicovolle of problematische schulden. Ook inwoners met een westerse achtergrond hebben relatief vaak schulden (9%). Onder autochtone inwoners is dit 4,4%.

Relatief veel schulden bij eenoudergezinnen en alleenstaanden (19 t/m 64 jaar)

Van de 19 t/m 64 jarigen in Hollands Midden heeft 8% risicovolle of problematische schulden. Bij eenoudergezinnen (13%) en alleenstaanden (12%) komen schulden relatief vaak voor. Onder inwoners die samenwonen met hun partner (met of zonder kinderen) is dit percentage lager (6%).

Gescheiden ouderen hebben relatief vaak schulden (65+)

Van de 65-plussers in Hollands Midden heeft 2% risicovolle of problematische schulden. Dit betreft vooral gescheiden ouderen (5%).

Inwoners die werkloos of arbeidsongeschikt zijn of in de bijstand leven hebben relatief vaak schulden (19 t/m 64 jaar)

Inwoners die werkloos of arbeidsongeschikt zijn of in de bijstand leven hebben relatief vaak risicovolle of problematische schulden (22%). Bij inwoners met betaald werk (6%) en (vroeg) gepensioneerden (2%) is dit percentage veel lager.

Bijna een kwart van de inwoners met risicovolle of problematische schulden heeft onvoldoende regie over zijn leven

Bijna een kwart (23%) van de inwoners met risicovolle of problematische schulden heeft onvoldoende regie over zijn leven. Onder inwoners die geen schulden hebben is dit percentage lager (9%). Ook hebben inwoners met schulden vier keer zo vaak een slechte ervaren gezondheid (12% tegen 3%). Van de inwoners met schulden heeft 19% een hoog risico op een angststoornis of depressie, dit is veel vaker dan inwoners die geen schulden hebben. Tot slot ervaren inwoners van 19 t/m 64 jaar met schulden vaker veel stress (35% tegen 16%).

risicovolle of problematische schulden afbeelding3

%MCEPASTEBIN%