Moeite hebben met rondkomen

Aantal keer bekeken: 1835, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Gezondheidsproblemen en financiële problemen zoals het hebben van schulden gaan vaak samen. Dit heeft onder andere te maken met het ervaren van stress. Vanuit onderzoek is bekend dat mensen met financiële problemen minder gezond zijn en relatief vaak overgewicht, lage rugklachten en psychische problemen hebben. Ook bestaat er een verband tussen het hebben van schulden en leefstijlfactoren zoals roken en (on)gezond eten. Gezondheidsproblemen kunnen aan de andere kant ook hun weerslag hebben op de financiële situatie van mensen. Bijvoorbeeld doordat mensen bij ziekte (een deel van) hun inkomsten kwijtraken en extra kosten moeten maken voor gezondheidszorg.

In Hollands Midden heeft 15% van de inwoners enige of grote moeite met rondkomen van het huishoudinkomen en 3,3% heeft hier grote moeite mee. Landelijk is dit percentage hoger (18% heeft enige of grote moeite met rondkomen en 4,8% grote moeite).

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken

Inwoners tussen 40 en 44 jaar hebben het vaakst moeite met rondkomen

Het percentage mannen en vrouwen dat enige of grote moeite heeft met rondkomen is vergelijkbaar, maar op sommige leeftijden (zoals 90 jaar en ouder) zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen groot. Bij ouderen is het percentage inwoners dat moeite heeft met rondkomen lager dan bij volwassenen. Het percentage inwoners dat moeite heeft met rondkomen is het hoogst tussen de 40 en 44 jaar (18 %).

moeite hebben met rondkomen afbeelding 1

Leidenaren hebben relatief vaak moeite met rondkomen

Vergeleken met andere gemeenten in Hollands Midden hebben Leidenaren relatief vaak enige of grote moeite met rondkomen (18%). In Teylingen en Zuidplas is dit percentage lager dan gemiddeld (10 %).

moeite hebben met rondkomen afbeelding2

Percentage inwoners met enige of grote moeite met rondkomen na 2012 gedaald

In 2009 had 16% van de inwoners van Hollands Midden enige of grote moeite met rondkomen. In 2012 was dit percentage toegenomen naar 18%, maar in 2016 volgde een afname naar 15%. Het percentage inwoners dat grote moeite heeft met rondkomen is tussen 2009 en 2016 ongeveer gelijk gebleven.

Hoogopgeleiden hebben minder vaak moeite met rondkomen

Eén op de tien inwoners (10%) met een hbo of wo opleiding heeft enige of grote moeite met rondkomen. Dit is minder vaak dan lager opgeleide inwoners. Van de havo, vwo en mbo opgeleiden heeft 16% moeite met rondkomen, van de mavo/lbo opgeleiden 17% en van de laagst opgeleiden (met alleen basisonderwijs) bijna een kwart (24%).

Autochtone inwoners hebben minder vaak moeite met rondkomen

Autochtone inwoners (13%) hebben minder vaak enige of grote moeite met rondkomen dan inwoners met een westerse (18%) of niet-westerse migratieachtergrond (29%).

Minstens een kwart van de eenoudergezinnen, alleenstaanden en inwoners die samenwonen met andere volwassenen heeft moeite met rondkomen (19 t/m 64 jaar)

In Hollands Midden heeft 16% van de volwassen inwoners (19 t/m 64 jaar) enige of grote moeite met rondkomen. Onder eenoudergezinnen (28%), alleenstaanden (27%) en inwoners die samenwonen met andere volwassenen (25%) is dit percentage een stuk hoger. Inwoners die bij hun ouders wonen (11%), of met hun partner (11%) en kinderen (13%) hebben relatief weinig moeite met rondkomen.

Gescheiden ouderen hebben relatief vaak moeite met rondkomen (65+)

Eén op de tien ouderen in Hollands Midden (10%) heeft enige of grote moeite met rondkomen. Gescheiden ouderen hebben veel vaker moeite met rondkomen (23%) en gehuwde ouderen minder vaak (9%).

Werklozen, arbeidsongeschikten en inwoners in de bijstand hebben vaak moeite om rond te komen (19 t/m 64 jaar)

Werklozen, arbeidsongeschikten en inwoners in de bijstand hebben vaak enige of grote moeite om rond te komen (43%). Van de (vervroegd) gepensioneerden (10%) en inwoners met betaald werk (12%) hebben relatief weinig inwoners moeite met rondkomen.

 

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie