Inwoners met een uitkering (19 t/m 64 jaar)

Aantal keer bekeken: 1468, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

In Hollands Midden heeft 11% van de inwoners een uitkering (34% werkloosheid, 34% arbeidsongeschikt, 32% bijstand). Landelijk is het percentage inwoners met een uitkering iets hoger (13%).

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken

Het percentage inwoners met een uitkering neemt toe met de leeftijd

Het percentage mannen (10%) en vrouwen (12%) dat een uitkering heeft is vergelijkbaar en neemt toe met de leeftijd.

uitkering afbeelding1

Relatief laag percentage inwoners met een uitkering in Noordwijkerhout en Kaag en Braassem

In Noordwijkerhout (7%) en Kaag en Braassem (8%) hebben relatief weinig inwoners een uitkering. Dit percentage is het hoogst (maar niet significant hoger) in Lisse (14 %).

uitkering afbeelding2

Toename percentage inwoners met een uitkering

Sinds 2012 is het percentage inwoners met een werkloosheids- arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering toegenomen van 9% naar 11%.

Percentage inwoners met een uitkering het hoogst bij laagopgeleiden

Het percentage inwoners met een werkloosheids- arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering is het hoogst bij inwoners met alleen een basisschoolopleiding (39%). Ook bij mavo/lbo opgeleiden is dit percentage relatief hoog (17%). Bij inwoners met een havo/vwo of mbo opleiding is het percentage lager (10%) en bij hbo en wo opgeleiden het laagst (7%).

Een kwart van de inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond heeft een uitkering

Een kwart (25%) van de inwoners met een niet-westerse migratie-achtergrond heeft een uitkering. Dit is relatief vaak vergeleken met inwoners met een westerse (12%) of autochtone achtergrond (9%).

Een kwart van de alleenstaanden heeft een uitkering

Een kwart (25%) van de alleenstaanden in Hollands Midden heeft een werkloosheids- arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering. Dit is vaker dan in andere gezinssituaties. Onder inwoners die samenwonen met hun partner en kinderen is het percentage lager (5%).

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie