Alleen AOW als inkomen (65+)

Aantal keer bekeken: 2445, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Vijftien procent van de ouderen in Hollands Midden heeft een huishoudinkomen dat alleen bestaat uit het basispensioen volgens de algemene ouderdomswet (AOW). Voor vrouwen (19%) is de AOW vaker de enige bron van inkomsten dan voor mannen (12%). Naarmate ouderen ouder worden leven zij vaker alleen van hun AOW.

inkomen alleen aow afbeelding1

Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken

Het percentage ouderen met alleen AOW als huishoudinkomen varieert per gemeente

Het percentage ouderen met een huishoudinkomen dat alleen uit AOW bestaat varieert van 9% in Teylingen, Oegstgeest en Leiderdorp tot (ruim) 20% in Kaag en Braassem, Katwijk, Bodegraven Reeuwijk en Nieuwkoop.

inkomen alleen aow afbeelding2

In 2016 leven minder ouderen van alleen hun AOW

Het percentage ouderen met alleen AOW als huishoudinkomen nam af van 20% in 2012 naar 15% in 2016.

AOW bij laagopgeleiden vaker enige bron van inkomsten dan bij hoogopgeleiden

Laagopgeleiden leven vaker van alleen AOW (39% met alleen basisonderwijs en 18% met een mavo of lbo opleiding) dan hoger opgeleiden (9% met een havo, vwo of mbo opleiding en 2% met een hbo of wo opleiding).

Ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond moeten het vaakst rondkomen van alleen een AOW

Ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond moeten het vaakst rondkomen van alleen een AOW (39%) en ouderen met een westerse migratieachtergrond (10%) het minst vaak.

Weduwen/ weduwnaars en gescheiden ouderen leven relatief vaak van alleen het AOW

Weduwen/ weduwnaars en gescheiden ouderen leven relatief vaak van alleen AOW (22%) en gehuwde ouderen (12%) relatief weinig.

Meer dan een derde van de ouderen met alleen AOW heeft moeite met rondkomen

Meer dan een derde (35%) van de ouderen die moeite hebben met rondkomen heeft alleen AOW als inkomen. Bij ouderen die geen moeite hebben met rondkomen is dit 13%.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie