Gouda

Aantal keer bekeken: 15270, Laatst gewijzigd: maandag, 30 november 2020

Gouda

JGZ Monitoringsrapportage

De JGZ monitoringsrapportage geeft per gemeente inzicht in de indicatoren voor jeugdgezondheid in het kader van het beoogde maatschappelijke effect ‘Kinderen groeien gezond op’. Dit doel hebben de gemeenten van Hollands Midden gezamenlijk opgesteld in de Agenda 2020 ‘Gezond GeregelD’. De indicatoren zijn ingedeeld in de dimensies van ‘Positieve Gezondheid’. De gegevens zijn te vinden op de pagina Maatschappelijke Indicatoren op de website eengezonderhollandsmidden.nl en worden jaarlijks geactualiseerd. In 2019 is het laatste rapport verschenen.

Tweede JGZ Monitoringsrapportage (pdf)

Kerncijfers op gemeente- en wijkniveau

De kerncijfers zijn gebaseerd op de gezondheidspeilingen volwassenen en ouderen (2016 en 2012) en jongeren (2019 en 2013). In de kerncijfers is te zien óf en hoeveel uw gemeente afwijkt van het gemiddelde van de regio Hollands Midden en van Nederland.

(Gezonde) Levensverwachting

Wijkprofielen

Een wijkprofiel geeft inzicht in een aantal demografische ontwikkelingen en (gezondheids)problemen in een specifiek gebied(wijk) binnen uw gemeente.

Onderzoeken van AWPG

De AWPG is een samenwerkingsverband van LUMC, Universiteit Leiden, TNO, GGD Haaglanden en GGD Hollands Midden. De betrokkenen bij de AWPG verrichten praktijkgericht onderzoek en verzorgen opleidingen op het gebied van de publieke gezondheid en het sociaal domein.
Relevante onderzoeken voor uw gemeente:

 Nota's sociaal domein en gezondheidsbeleid

Lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016 gemeente Gouda (pdf)

Gezondheidsbevordering jeugd in Gouda

Convenant voorkomen huisuitzettingen

De Convenanten Voorkoming huisuitzettingen van de gemeenten in Hollands Midden zijn te vinden via de link Convenanten.

 

 

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie