Positieve Gezondheid

Aantal keer bekeken: 6046, Laatst gewijzigd: donderdag, 17 december 2020

Positieve Gezondheid is een brede blik op gezondheid. Wij geloven namelijk dat gezond zijn meer is dan niet ziek zijn. We moedigen mensen aan om zelf het beste uit het leven te halen, met of zonder hulp en ondersteuning.

Onze inspiratie

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Positieve Gezondheid is een gedachtegoed, een zienswijze, geïntroduceerd door huisarts en onderzoeker Machteld Huber. Zij is zelf veel ziek geweest en heeft ervaren dat ze vooral werd aangesproken op wat ze niet kon, en niet op wat ze wel kon. Dat was voor haar een belangrijke drijfveer om te achterhalen wat gezondheid is. Ze ontwikkelde (in opdracht van Gezondheidsraad en ZonMw) een nieuw, dynamisch concept, gebaseerd op veerkracht en eigen regie en werkte dat verder uit tot Positieve Gezondheid, met zes dimensies.

Zij heeft het gedachtegoed gevisualiseerd. Dat is het spinnenweb geworden, een tool om in gesprek te gaan over je gezondheid. Kijk voor alle uitgebreide informatie en spinnenwebben voor specifieke doelgroepen op www.iph.nl.

Spinnenweb

Positieve Gezondheid als uitgangspunt

In september 2016 brachten we een regionale handreiking gezondheidsbeleid Hollands Midden uit.

We zien Positieve Gezondheid als paraplu, als uitgangspunt en besteden vanuit een brede blik aandacht aan thema’s zoals het verkleinen van gezondheidsverschillen, de rol van omgeving en leefstijl.

Onze kernboodschap is: Positieve Gezondheid is een brede blik op gezondheid. Wij geloven namelijk dat gezond zijn meer is dan niet ziek zijn. We moedigen mensen aan om zelf het beste uit het leven te halen, met of zonder hulp en ondersteuning.

 

Wat levert het op?

Wethouders, ambtenaren en anderen krijgen met Positieve Gezondheid veel waardevols in handen. Met het nieuwe concept kunnen zij op een betekenisvolle manier richting geven aan het beleid en de inrichting van zorg, welzijn, wonen, openbare ruimte, leefstijl etc.

Het zal ze beter lukken om aan te sluiten bij de vraag van mensen in hun gemeente, provincie, wijk of buurt. 

Een voorbeeld hiervan is de manier waarop de provincie Limburg met Positieve Gezondheid aan de slag is. Het concept Positieve Gezondheid wordt omarmd en uitgedragen naar gemeentebestuurders, ambtenaren en ketenpartners

 

Wat doen we al op het gebied van Positieve Gezondheid?

We werken al op verschillende manieren volgens de principes van Positieve Gezondheid.

Een aantal projecten vind je hieronder.

 

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie