Wekelijks sporten

Aantal keer bekeken: 2592, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Af en toe de hartslag flink omhoog brengen zoals aanbevolen in de Fitnorm en het doen van spier- en botversterkende activiteiten is bevorderlijk voor de gezondheid. Sport is een goede manier om hieraan te voldoen en kan bovendien bijdragen aan het emotioneel welzijn. In Hollands Midden sport ruim de helft (54%) van de inwoners ten minste één keer per week. Dit is iets meer dan in andere regio’s in Nederland, daar sport 51% wekelijks.

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken
Verdieping

Percentage inwoners dat wekelijks sport neemt af met de leeftijd

Het percentage inwoners van Hollands Midden dat ten minste eens per week sport neemt af met de leeftijd. De sportdeelname van mannen (55%) is iets hoger dan die van vrouwen (53 %).

wekelijks sporten afbeelding1 

Het percentage inwoners dat wekelijks sport varieert per gemeente

Het percentage inwoners dat wekelijks sport varieert per gemeente. In Oegstgeest is dit percentage het hoogst (62%) en ook in Teylingen, Kaag- en Braassem, Leiden en Leiderdorp sporten relatief veel inwoners regelmatig. In Gouda, Krimpenerwaard, Katwijk en Waddinxveen daarentegen is het percentage inwoners dat wekelijks sport lager vergeleken met de regio. In deze gemeenten sport de helft van de inwoners of nog minder dan de helft minimaal eens per week.

wekelijks sporten afbeelding2

Percentage wekelijkse sporters onveranderd

Het percentage inwoners dat minstens één keer in de week sport is tussen 2012 en 2016 ongeveer gelijk gebleven.

Hoogopgeleiden sporten vaker wekelijk

Naarmate inwoners van Hollands Midden hoger zijn opgeleid sporten zij vaker minstens één keer per week. Van de hoogst opgeleide inwoners van Hollands Midden sport 68% wekelijks, dat is vier keer zo veel als bij inwoners die alleen het basisonderwijs afrondden (17%) en ook veel vaker dan mavo/lbo opgeleiden (37%).

Inwoners met niet-westerse achtergrond sporten minst vaak wekelijks

Minder dan de helft van de inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond (46%) sport op wekelijkse basis. Dit is het minst vaak vergeleken met inwoners met een westerse of Nederlandse achtergrond, van hen sport 54% wekelijks.

Alleenstaanden en eenoudergezinnen minder vaak wekelijkse sporter (19 t/m 64)

Van 19 t/m 64 jarigen in Hollands Midden sport 59% wekelijks. Alleenstaanden en volwassenen in een eenoudergezin sporten het minst vaak. Wanneer inwoners (nog) bij hun ouders wonen behoren zij het vaakst tot de wekelijkse sporters. Dit komt doordat zij relatief jong zijn.

Gehuwde 65-plussers vaakst sporter (65+)

Van de 65-plussers in Hollands Midden sport 37% wekelijks. Het percentage wekelijkse sporters is het hoogst bij gehuwden. Weduwen/weduwnaars en inwoners die nooit gehuwd zijn daarentegen behoren minder vaak tot de wekelijks sporters; van hen sport bijna één derde.

Werklozen, arbeidsongeschikten en inwoners in de bijstand minst vaak wekelijkse sporters (19 t/m 64)

19 t/m 64 jarigen die werkloos of arbeidsongeschikt zijn of in de bijstand leven zijn het minst vaak wekelijkse sporter (40%), maar ook relatief weinig huisvrouwen/huismannen sporten wekelijks (41%). Het percentage wekelijkse sporters is het hoogst bij inwoners in opleiding (71%), gevolgd door inwoners met betaald werk (62%).

Percentage sporters is lager bij inwoners die moeite hebben met rondkomen

Inwoners die moeite hebben met rondkomen zijn minder vaak (41%) wekelijkse sporter dan inwoners die daar geen moeite mee hebben (56%).

Inwoners die wekelijks sporten zijn vaker vitaal

Inwoners die minder dan één keer per week aan sport doen zijn vaker vitaal (88%) dan inwoners die dit niet doen (75%). Zij hebben ook vaker een goede ervaren gezondheid (87% tegen 69%), hebben minder vaak een hoog risico op een angststoornis of depressie (4% tegen 8%) en zijn minder vaak ernstig eenzaam (7% tegen 12%). Het percentage inwoners van 19 t/m 64 jaar dat veel stress ervaart is onder wekelijkse sporters iets minder hoog (17%) dan onder inwoners die niet wekelijks sporten (19%).

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie