Overgewicht

Aantal keer bekeken: 5408, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Overgewicht belangrijk probleem

Overgewicht is in Nederland één van de belangrijkste oorzaken van gezondheidsverlies. Overgewicht en ernstig overgewicht (obesitas) hangen samen met allerlei chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, kanker, aandoeningen aan het bewegingsstelsel en aandoeningen aan de luchtwegen. Daarnaast heeft overgewicht invloed op het functioneren en psychisch welzijn; zo hebben mensen met ernstig overgewicht vaker een angststoornis of een depressie.

De Body Mass Index (BMI) is een maat die de verhouding tussen lengte en gewicht uitdrukt. Dit wordt berekend door het gewicht van een persoon (in kilogrammen) te delen door het kwadraat van de lengte van deze persoon (in meters). Volwassenen met een BMI tussen 18,5 en 25 hebben een gezond gewicht. Volwassenen hebben matig overgewicht bij een BMI tussen 25 en 30 en ernstig overgewicht bij een BMI hoger dan 30. Vijfendertig procent van de inwoners van Hollands Midden heeft matig overgewicht; dit komt overeen met het gemiddelde van Nederland. Het percentage inwoners met ernstig overgewicht in Hollands Midden (13%) is iets lager dan gemiddeld in Nederland (14%).

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken
Verdieping

Mannen hebben vaker matig overgewicht, maar vrouwen hebben vaker ernstig overgewicht

Matig overgewicht komt vaker voor bij mannen (41%) dan bij vrouwen (30%). Bij ernstig overgewicht is dat andersom; meer vrouwen (14%) hebben ernstig overgewicht dan mannen (12%).Tot op oudere leeftijd neemt het percentage inwoners met matig overgewicht toe (maximaal 44% op 80-84 jarige leeftijd). Het percentage inwoners met ernstig overgewicht is op 55-59 jarige leeftijd het hoogst (18%). Tussen 19 en 40 jaar en vanaf 60 jaar en ouder is het percentage vrouwen met ernstig overgewicht hoger dan het percentage mannen, maar tussen de 40 en 60 jaar zijn deze verschillen minder groot en hebben mannen iets vaker ernstig overgewicht. 

Zes procent van de ouderen is veel afgevallen zonder dit zelf te willen. Zij zijn 6 kilo of meer afgevallen in een half jaar of 3 kilo of meer in de afgelopen maand. 

matig overgewicht naar leeftijd en geslacht 

ernstig overgewicht naar leeftijd en geslacht

Percentage inwoners met overgewicht het hoogst in Katwijk

Het percentage inwoners dat matig overgewicht heeft verschilt per gemeente en loopt uiteen van 29% in Leiden en 30% in Oegstgeest tot 39% in Kaag en Braassem en 40% in Katwijk. In Katwijk en Krimpenerwaard zijn ook de percentages inwoners met ernstig overgewicht hoog (18% en 17%) vergeleken met andere gemeenten in Hollands Midden. In Oegstgeest is dit percentage het laagst (8%).

kaart matig overgewicht

 

kaart ernstig overgewicht

Toename ernstig overgewicht

Tussen 2009 en 2016 is het percentage inwoners met ernstig overgewicht toegenomen van 10% in 2009 naar 13% in 2016. Het percentage inwoners met matig overgewicht bleef ongeveer gelijk.

Inwoners met een hbo- of wo-opleiding hebben minder vaak overgewicht

Inwoners met een hbo- of wo-opleiding hebben minder vaak matig (31%) en ernstig (8%) overgewicht dan lager opgeleiden. Inwoners met een mavo- of lbo-opleiding hebben het vaakst matig overgewicht (41%). Zij hebben ook vaker ernstig overgewicht (18%). Bij inwoners met alleen basisonderwijs is dit percentage het hoogst (24%).

Niet-westerse inwoners hebben vaker overgewicht

Meer dan de helft (54%) van de inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond heeft matig of ernstig overgewicht, bij autochtone en westerse inwoners is dit minder dan de helft (48%). Ernstig overgewicht komt vaker voor in deze groep, maar dit verschil is niet significant. Het percentage inwoners met ernstig overgewicht is het laagst bij inwoners met een westerse migratieachtergrond (11%).

Vaakst matig overgewicht bij mensen die samenwonen (met of zonder kinderen) (19 t/m 64)

In Hollands Midden heeft een derde (33%) van de 19 t/m 64 jarigen matig overgewicht en 13% ernstig overgewicht. Van de volwassenen die samenwonen met hun partner heeft 38% (met kinderen) en 36% (zonder kinderen) matig overgewicht. Dit is bijna twee keer zo vaak als volwassenen die bij hun ouders wonen (19%) of met andere volwassenen samenwonen (23%). Het percentage inwoners met ernstig overgewicht is bij deze laatste twee groepen ook relatief laag (9% en 7%); dit komt door hun relatief jonge leeftijd.

65-plussers die niet getrouwd zijn of gescheiden zijn hebben minder vaak matig overgewicht

Van de 65-plussers in Hollands Midden heeft 42% matig overgewicht. Bij inwoners die nooit trouwden (34%), of gescheiden zijn (36%) is dit percentage lager en bij gehuwden hoger (44%). Het percentage mensen met ernstig overgewicht is iets lager bij gehuwden (14%), maar wijkt niet veel af van het gemiddelde percentage in Hollands Midden (15%).

Bijna een kwart van de werklozen, arbeidsongeschikten en inwoners in de bijstand heeft ernstig overgewicht (19 t/m 64)

Inwoners van 19 t/m 64 jaar die een opleiding volgen, hebben het minst vaak matig overgewicht (18%). Gepensioneerden hebben het vaakst matig overgewicht (43%), omdat zij ouder zijn. Bijna een kwart van de inwoners die arbeidsongeschikt of werkloos is of in de bijstand leeft heeft ernstig overgewicht. Dit is bijna vijf keer zo vaak als inwoners die in opleiding zijn (5%). Ernstig overgewicht komt daarnaast relatief vaak voor bij huisvrouwen/huismannen (22%). Het relatief lage percentage ernstig overgewicht bij inwoners in opleiding heeft te maken met een jongere leeftijd.

Inwoners die moeite hebben met rondkomen hebben bijna twee keer zo vaak ernstig overgewicht

Inwoners die moeite hebben met rondkomen, hebben bijna twee keer zo vaak ernstig overgewicht (21%) als inwoners die daar geen moeite mee hebben (12%). Er is geen significant verschil naar rondkomen bij matig overgewicht.

Minder goede ervaren gezondheid bij inwoners met overgewicht

Inwoners die matig of ernstig overgewicht hebben (BMI ≥25), hebben vaker een slechte ervaren gezondheid (4,4%) dan inwoners die geen overgewicht hebben (3,1%). Het percentage inwoners met langdurige aandoeningen (40% tegen 30%) en mobiliteitsbeperkingen (11% tegen 6%) is onder deze groep hoger en zij voelen zich iets vaker ernstig belemmerd door problemen met de gezondheid (6% tegen 5%). Het percentage inwoners met een hoog risico op een angststoornis of depressie is bij inwoners met en zonder overgewicht ongeveer even hoog. 

Minder dan de helft (48%) van de inwoners met matig of ernstig overgewicht sport wekelijks, dit is minder vaak dan inwoners die geen overgewicht hebben (60%). Er is een klein verschil in het percentage inwoners dat aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen voldoet onder inwoners mét (65% voldoet) en zonder overgewicht (67%).

overgewicht afbeelding 5

Grote verschillen in gezondheid van inwoners mét en zonder ernstig overgewicht

De gezondheid van inwoners met ernstig overgewicht (BMI ≥30) verschilt sterk van die van inwoners met ondergewicht, een gezond gewicht of matig overgewicht. De helft van de inwoners met ernstig overgewicht (50%) heeft langdurige aandoeningen en 18% heeft een mobiliteitsbeperking, bij inwoners zonder overgewicht is dit 30% en 6%. Zeven procent van de inwoners met ernstig overgewicht heeft een slechte ervaren gezondheid en 9% voelt zich ernstig belemmerd door gezondheidsproblemen tegen 3% en 5% van de inwoners zonder overgewicht.

Een op de tien inwoners (10%) met ernstig overgewicht heeft een hoog risico op een angststoornis of depressie (tegen 6% zonder overgewicht).

Het percentage inwoners dat aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen voldoet is onder inwoners met ernstig overgewicht lager (58%) dan onder inwoners die geen overgewicht hebben (67%). Ook sporten zij minder vaak wekelijks (39% van de inwoners met ernstig overgewicht tegen 60% van de inwoners zonder overgewicht).

%MCEPASTEBIN%
Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie