Bestuurszaken

Aantal keer bekeken: 16136, Laatst gewijzigd: maandag, 15 april 2019

Algemeen Bestuur RDOG

Het Algemeen Bestuur van de RDOG (AB) bestaat uit de portefeuillehouders Volksgezondheid van de 18 gemeenten in de regio Hollands Midden.
Het Algemeen Bestuur van de RDOG geeft inhoudelijk sturing aan de taken van de RDOG HM. De taken zijn onderverdeeld in de programma’s ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en GGD. De Algemeen directeur RDOG HM is secretaris van het bestuur en ook Directeur Publieke Gezondheid (DPG).

Meer informatie over het Algemeen Bestuur alsmede verslagen van AB-overleggen zijn te vinden op de website van de RDOG, www.rdoghm.nl.

Dagelijks Bestuur

Zeven portefeuillehouders Volksgezondheid nemen zitting in het dagelijks bestuur van de RDOG HM.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden:

  1. Mevrouw Marleen Damen, gemeente Leiden, tevens voorzitter;
  2. Mevrouw Liesbeth Bloemen, gemeente Zoeterwoude, tevens plaatsvervangend voorzitter;
  3. Mevrouw Carla Breuer, burgemeester Teylingen;
  4. Mevrouw Bernadette Wolters, wethouder gemeente Nieuwkoop;
  5. Mevrouw Corine Dijkstra, wethouder gemeente Gouda;
  6. De heer Nanning Mol, wethouder gemeente Voorschoten;
  7. Mevrouw Lavinia Sleeuwenhoek. Gemeente Krimpenerwaard.

Directie RDOG HM

Directeur Publieke Gezondheid en Algemeen Directeur van de RDOG HM is de heer J.M.M. de Gouw.

De heer De Gouw heeft daarnaast diverse nevenfuncties. Een overzicht van deze nevenfuncties staat op de website van de RDOG HM.

Organisatieverordening RDOG HM

De afspraken over de aansturing van de RDOG HM en de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen het bestuur en de directie van de RDOG HM zijn vastgelegd in de organisatieverordening van de RDOG HM.

Stemmen

Het aantal stemmen van een lid van het algemeen bestuur staat in relatie tot het aantal inwoners van de gemeente die hij vertegenwoordigt.

 

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie