Ongeval, crisis of ramp

Aantal keer bekeken: 3436, Laatst gewijzigd: vrijdag, 24 juli 2015

Taken van de GGD bij groot ongeval, crisis, of ramp

De GGD is de operationele dienst van en voor gemeenten tijdens grote ongevallen, rampen en crisissituaties.

Omschrijving

Een groot ongeval, ramp of crisis is een situatie waarbij ten gevolge van een gebeurtenis in de regio (of in geheel Nederland) een ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid zich voordoet of kan ontstaan. Het leven en de gezondheid van vele personen of grote maatschappelijke belangen worden in ernstige mate bedreigd of geschaad.

Verantwoordelijk voor vier processen

Bij een groot ongeval, ramp of crisis is de GGD verantwoordelijk voor vier processen:

 • infectieziektebestrijding: bij infectieziekte-uitbraken, zoals bijvoorbeeld bij de ‘Mexicaanse griep’ waarbij een massavaccinatie werd georganiseerd, bij een uitbraak van Q-koorts of vogelgriep of de (voorbereiding op) een patiënt met ebola
 • medische milieukunde: zoals bij een ontploffing of bij een brand waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen. Het gaat dan altijd om milieu aspecten die de volksgezondheid kunnen bedreigen
 • psychosociale hulpverlening: coördinatie van de hulpverlening, bijvoorbeeld bij opvang van slachtoffers en hun netwerk, en van nabestaanden, en ook bij bijvoorbeeld gezinsdrama’s, of zedenzaken
 • gezondheidsonderzoek bij rampen: bij een crisis waarbij behoefte is aan advies over of inzet van een gezondheidsonderzoek.

Wat merkt u van de GGD?

Bij een groot ongeval, ramp of crisis, geeft de GGD informatie aan burgers in haar regio: via websites, via de media en bij informatiebijeenkomsten.
Dat merkt u als burger niet altijd rechtstreeks. Want bij de informatieverstrekking werkt de GGD nauw samen met het bestuur van de gemeente(n) waar de gebeurtenis zich heeft voorgedaan of met de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM):

 • website: de GGD spreekt met de gemeente(n) af op welke website de informatie geplaatst wordt. Meestal is dat de website van de gemeente. De gemeente plaatst namelijk ook andere informatie over de gebeurtenis op haar website. De GGD zet haar informatie daarbij, zodat u, als u informatie zoekt, alles op één plek kunt vinden. Op de website van de GGD komt dan een link naar die informatie te staan
 • media: bij een groot ongeval, crisis of ramp is de gemeente of de VRHM de woordvoerder naar de media. Voor gezondheidsinformatie voegt de GGD haar informatie bij die van de gemeente en is er gezamenlijke berichtgeving naar de media
 • informatiebijeenkomsten: de gemeente kan besluiten om een informatiebijeenkomst te houden, bijvoorbeeld voor omwonenden of voor familieleden / nabestaanden. Daar zal iemand van de GGD aanwezig zijn om gezondheidsinformatie te geven en een handelingsperspectief te bieden.

Samenwerking

De GGD voert haar taken bij grote ongevallen, rampen en crises niet alleen uit. Ze werkt samen met de gemeente en met de GHOR (Bureau Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen). De GHOR is verantwoordelijk voor de coördinatie van de geneeskundige kolom. Deze bestaat o.a. uit de ambulancedienst, ziekenhuizen en huisartsen.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl