Klacht

Aantal keer bekeken: 10654, Laatst gewijzigd: vrijdag, 08 juni 2018

U heeft een klacht over het contact met onze organisatie of met één van onze medewerkers. U kunt dit formulier gebruiken om deze klacht aan ons door te geven.

Bemiddeling

Vrijwel alle klachten blijken in de praktijk via bemiddeling te kunnen worden opgelost. De leidinggevende van de betrokken medewerker(s) zoekt dan met u en met de medewerker naar een bevredigende oplossing. Globaal genomen duurt dit traject zes tot  tien weken.
Bent u na het bemiddelingstraject toch ontevreden over de uitkomst, dan kunt u uw klacht alsnog voorleggen aan de Klachtencommissie van de RDOG Hollands Midden.

Klachtencommissie

U kunt uw klacht ook rechtstreeks voorleggen aan de Klachtencommissie van de RDOG Hollands Midden. Dit is een onafhankelijke commissie die u en de betrokken medewerkers(s) uitnodigt voor een hoorzitting. Vervolgens brengt de commissie een (niet-bindend) advies uit aan de directie en informeert u over dit advies. De directie beslist over eventuele te nemen maatregelen. Hierover ontvangt u een brief van de directie.
Deze procedure neemt meer tijd in beslag. U moet rekenen op vijf tot zes maanden.

Geschillencommissie Publieke Gezondheid

De GGD Hollands Midden is aangesloten bij de Geschillencommissie Publieke Gezondheid. Klachten die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)* kunt u – indien u ontevreden bent over de behandeling van uw klacht door de GGD Hollands Midden zelf – voorleggen aan deze geschillencommissie. Informatie over deze commissie en hoe u hier een klacht kunt indienen vindt u op de website: https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/.  

*Klachten voor het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) vallen niet onder de Wkkgz en kunnen dus niet voorgelegd worden aan de geschillencommissie. U kunt deze klachten wel voorleggen aan de klachtencommissie of de Nationale ombudsman.

Klachtenregeling

Wilt u eerst meer weten over de behandeling van klachten?  De GGD Hollands Midden maakt deel uit van de RDOG Hollands Midden en valt onder de Klachtenregeling van de RDOG HM. Hier vindt u ook de volledige tekst van de klachtenregeling.

Klacht GGD HM

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldig e-mail adres.
Meldt u namens iemand anders een klacht, voer dan hieronder de gegevens in van degene namens wie u een klacht indient.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Het contact waarover u een klacht wilt indienen
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Neem de beveiligingscode over die bij dit veld staat vermeld
Ongeldige invoer

Nadat u het formulier volledig hebt ingevuld en op de button 'Verstuur' hebt geklikt, ontvangt u uitsluitend per e-mail een bericht over uw melding.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  HKZ